306
304
310
Franciszek Zubrzycki "Mały Franek"
Franciszek Zubrzycki

Franciszek Zubrzycki ps. „Mały Franek” (ur. 26 maja 1915 w Radomiu, zm. 6 sierpnia 1942 w Tomaszowie Mazowieckim) – komunista, dowódca pierwszego oddziału partyzanckiego zbrodniczej Gwardii Ludowej, zdrajca Polski

Studiował na Politechnice Warszawskiej. Będąc studentem wstąpił w 1933 do Organi­zacji Młodzieży Socjalistycznej Życie i Komu­nistycznego Związku Młodzieży Polskiej. Ska­zany na karę więzienia, odbywał ją w okresie 1938–1939. W pierwszej fazie okupacji Polski przez Niemców został wywieziony na roboty przymusowe do III Rzeszy, skąd potem powrócił. W 1941 wstąpił do Związku Walki Wyzwoleńczej, a w 1942 do komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej.

W maju 1942 pod dowództwem Franciszka Zubrzyckiego sformowano pierwszy oddział Gwardii Ludowej im. Stefana Czarnieckiego, wyszkolony przez „dąbrowszczaka” Józefa Mrozka i skierowano go do antyniemieckich działań partyzanckich. Przez krótki czas istnienia oddział operował w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego, jednak nie przeprowadził ani jednej akcji bojowej. W czerwcu GL przeprowadziła w tym samym rejonie akcję, w ramach której wziął też udział oddział Zubrzyckiego. Akcją był napad na polską leśniczówkę i żołnierza AK, Jeremiego Kozłowskiego, któremu zabrano dubeltówkę i 5 tys. złotych. Oddział 11 czerwca 1942 został rozproszony. Następnie Zubrzyckiego mianowano dowódcą często­cho­wsko-piotrkowskiego okręgu GL. 6 sierpnia 1942 został zabity przez Niemców, gdy próbował uciec po aresztowaniu na dworcu kolejowym w Tomaszowie Mazowieckim.


Rafał Trzaskowski

Rafał Trzaskowski Prezydent Warszawy (jego matka była w PRL tajnym współpracownikiem SB o pseudonimie Justyna. Meldowała bez­piece o kontaktach z dyplomatami USA mu­zyków i ludzi zajmujących się jazzem – Jerzego Matuszkiewicza, Leopolda Tyrmanda czy Ro­mana Waschki).

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i ra­dni PO i Nowoczesnej w rocznicę stanu wojennego 13 grudnia 2018r zlikwidowali ulicę imienia Inki!!!

Teraz ulica „Inki” znika z Warszawy, a na jej miejsce zostanie przywrócona poprzednia nazwa – Małego Franka, czyli Franciszka Zubrzyckiego – działacza komunistycznego i dowódcy zbrodniczej Gwardii Ludowej oraz zdrajcy Polski! Według IPN Zubrzycki służył w organizacjach stalinowskich, a rzekomo przeprowadzone przez niego akcje partyzanckie w czasie II Wojny Światowej miały charakter głównie propagandowy i nie podjęto w ich czasie żadnych działań antyniemieckich.