Warto przeczytać
 • "Ludobójstwo UPA na ludności polskiej - Dokumentacja fotograficzna" - Aleksander Korman - Wydawnictwo NORTOM (pozycja ta powinna być w każdym polskim domu)
 • "Droga do rozbioru Polski 1918-1939" - Karol Grunberg i Jerzy Serczyk - Wydawnictwo Książka i Wiedza
 • "Stepan Bandera(1909-1959), Symbol Zbrodni i Okrucieństwa" Edward Prus - Wydawnictwo Nortom.
 • "Holocaust po banderowsku" - Edward Prus - Wydawnictwo Nortom.
 • "Taras Czuprynka-Hetman UPA-Wielki Inkwizytor OUN" - Edward Prus - Wydawnictwo Nortom.
 • "Antypolska Akcja OUN-UPA -1943-1944" - IPN
 • "Kresowa Księga Sprawiedliwych 1939-1945" - IPN
 • "Za pierwszego Sowieta" - Rafał Wnuk - IPN-PAN
 • "Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 -5 II 1946" - Mazur, Skwara, Węgrzycki - Wydaw. UNIA
 • "Przemilczane ludobójstwo na Kresach" - ks.Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Małe Wydanictwo Kraków
 • "Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945" - Władysław i Ewa Siemaszkowie, Warszawa 2000, stron 1433, ilustrowana, źródła, ISBN 83-87689-34-3