1719
1429
1387
Lista prawdziwych żydowskich nazwisk tzw. polskiej elity

Nazwiska autentyczne (rodowe) niżej wymienionych osób zostały usta­lo­ne w oparciu o:

 1. Dane tajne kartoteki ludności Polski przy Centralnym Biurze Adresów MSW (nr arch. 1/6526/1 - data archiwizacji 9.07.1984, nr rejestracyjny 14750-99 - data rejestracji Wydz. III- 2, SUSW Warszawa).
 2. Relacje osób znających osobiście wielu spośród wykazanych.
 3. Dane ujawnione przez historyków w ich licznych publikacjach.

 1. Jerzy Albrecht - Finkelstein
 2. Amsterdamski - Saul Henrykowski
 3. Stanisław Arski - Apfelbaum
 4. Stefan Arski - Artur Salman
 5. Bronisław Baczko - Gideon
 6. Leszek Balcerowicz - Aaron Bucholtz
 7. Jan K. Bielecki - Izaak Blumenfeld
 8. Bolesław Bierut - Rotenschwanz
 9. Alef Bolkowiak - Alef Gutman
 10. Michał Boni - Jakub Bauer
 11. Jerzy Borejsza - Beniamin Goldberg
 12. Wiktor Borowicki - Aaron Berman
 13. Marek Borowski - Szymon Berman - jego wuj - Jakub Berman
 14. Stefan Bratkowski - Blumstejn
 15. Stanisław Brodzki - Bronstejn
 16. Jan Brzechwa - Jan Worobiec
 17. Ryszard Bugaj - Izaak Blumfeld
 18. Zbigniew Bujak - lewy syn rabina Małachowskiego
 19. August Chełkowski - Dawid Cnajbaum
 20. red. Kamila Chilińska - Halpern
 21. Wiesław Chrzanowski - Szymon Knopfstejn
 22. Adam Cichocki - Aaron Zigenbaum
 23. Włodzimierz Cimoszewicz - Dawid Goldstein
 24. Bernard Cukier - Kolski
 25. Józef Cyrankiewicz - Izaak Cymerman
 26. Marek Czekalski (prezydent Łodzi) - Wachter
 27. Tadeusz Daniszewski - Dawid Kirschbaum
 28. Ostap Dłuski - Adolf Langer
 29. Jan Dobraczyński (pisarz) - Gutmacher
 30. Ludwik Dorn - Dornbaum
 31. Andrzej Drzycimski - Abraham Engel
 32. Lech Falandysz - Aaron Fleischman
 33. Arkady Fidler - Efroim Trusker
 34. Pawel Finder - Pinkus
 35. Aleksander Ford - Liwczyc
 36. Władysław Frasyniuk - Rotenschwanz
 37. Jerzy Frydberg - Izrael Frydberg
 38. Bronisław Geremek - Berele Lewartow
 39. Zofia Gomułkowa - Liwa Szoken
 40. Henryk Goryszewski - Jakub Glikman
 41. Jan Górecki - Muhlrad, dyr. gen. Min. Finansów
 42. Wiktor Górecki - Muhlrad,"komandos" z 1968
 43. Maria Górowska (sędzia) - Sad lub Berger
 44. Halina Górska - Rasa Kugelschwanz
 45. Alina Grafowska - Rasa Rotenfisch
 46. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Haka Grundbaum
 47. Ryszard Marek Wroński - Goldberger
 48. Wiktor Grosz - Izaak Medres
 49. Jacek Groszkowski - Hersz Herszkowicz
 50. Leon Halban - Blumenstok, prof. KUL-u
 51. Aleksander Hall - Miron Hurman
 52. Marian Hemar - jan Marian Herscheles
 53. Józefa Hennelowa - Zyta Goldmond
 54. Szymon Hirszowski - Szymon Hirsz
 55. Józef Hubner - Dawid Szwarc
 56. Piotr Ikonowicz - Dawid Goldsmith
 57. Henryk Jabłoński - Apfelbaum
 58. Jerzy Jakubowski - Miszkatenblit
 59. Ludwika Jankowska - Luba Kowieńska
 60. Andrzej Jaroszewicz - Aron Samet
 61. Piotr Jasienica - Lech Benar
 62. Jerzy Jaskiernia - Aaron Aksman
 63. Mieczysław Jastrun - Agatstein
 64. Tomasz Jastrun s. Mieczysława - Agatstein
 65. Kalina Jędrusik - Makusfeld
 66. Roman Juryś - Chaim Szacht
 67. Jarosław i Lech Kaczyńscy - Kalkstein
 68. Ida Kamińska - Rachel, dyr. Teatru Żyd. w W-wie
 69. Jan Karski (kurier AK) - J. Kozielewski-?
 70. Andrzej Kern - Dawid Ginsberg
 71. Jan Kobuszewski - Weisleder
 72. adm. Piotr Kołodziejczyk - Robert Cajmer
 73. Grzegorz Kołodko - Samuel Hanerman
 74. Maria Komar (generałowa) - Riwa Zukerman
 75. Janusz Korczak - Henryk Goldszmit
 76. Janusz Korwin-Mikke - Ozjasz Goldberg
 77. Jerzy Kosiński - Josek Lewinkopf
 78. Janina Kotarbińska - Dina Steinberg, ż. prof. Kotarbińskiego
 79. Mikołaj Kozakiewicz - Jakub Kleinman
 80. Helena Kozłowska - Bela Frisch
 81. Stanisław Krajewski - Abel Kaimer
 82. Hanna Krall - Haka Rejchgold
 83. Krzysztof Król - Aaron Rosenbaum
 84. Marian Krzaklewski - Dawid Zimmerman
 85. Lucyna Krzemieniecka - Wiera Zeidenberg
 86. Edward Krzemień (dziennikarz GW) - Wolf
 87. Kunicki - Goldfinger
 88. Kazimierz Kuratowski - Kuratow
 89. Zofia Kuratowska-Jaszuńska - Goldman
 90. Jacek Kuroń - Icek Kordblum
 91. Aleksander Kwaśniewski - Izaak Stoltzman
 92. Jolanta Kwaśniewska -Konty - Kohn
 93. Stanisław Jerzy Lec - Letz de Tusch
 94. Janusz Lewandowski - Aaron Langman
 95. Olga Lipińska - Fajga Lippman
 96. Teresa Liszcz - Rasa Lankamer
 97. Jan Lityński - Jakub Leman
 98. Lubiejski - Zygielman
 99. Łozowski - Salomon Abramowicz
 100. Aleksander Łuczak - Dawid Lachman
 101. Helena Łuczywo - Chaber (ojciec), Guter (matka)
 102. Aleksander Małachowski - Jakub Goldsmith
 103. Marek Markiewicz - Samuel Moritz
 104. Tadeusz Mazowiecki - Icek Dikman
 105. Jacek Merkel - Samuel Nelken
 106. Adam Michnik - Aaron Szechter
 107. Andrzej Milczanowski - Aaron Edelman
 108. Jerzy Milewski - Dawid Machonbaum
 109. Leszek Moczulski - Robert Berman
 110. Karol Modzelewski - Samuel Mendel
 111. Zygmunt Modzelewski - Fischer
 112. Jerzy Morawski - Izaak Szloma
 113. Stanisław Nadzin - Gutman
 114. Stefan Niesiołowski - Aaron Nusselbaum
 115. Piotr Nowina-Konopka - Haim Kromer
 116. Róża Ochabowa - Grunbaum
 117. Andrzej Olechowski - Mosze Brandwein
 118. Józef Oleksy - Szymon Buchwio (Łemek)
 119. Jan Olszewski - Izaak Oksner
 120. Janusz Onyszkiewicz - Jojne Grynberg
 121. Jerzy Osiatyński - Szymon Weinbach
 122. Janina Paradowska - Rachela Busch
 123. Jan Parys - Haim Pufahl
 124. Aleksander Paszyński - Finkelstein
 125. Mirosława Pażyńska - Srula Kundelman
 126. Lesław Podkański - Izaak Freinkel
 127. Ezdra Podlaski - Rotenschwanz
 128. Kazimierz Pomian - Furman lub Rotenschwanz
 129. Radkiewiczowa, żona min. - Ruta Teitsch
 130. Helena Radlińska, prof.- Rajchman, Akad.Organ.Sł. Społ.
 131. Mieczysław Rakowski - Mojżesz Rak
 132. Jan Reguła - Josek Mützenmacher
 133. Jan Maria Rokita - Izaak Goldwicht
 134. Adolf Rudnicki (pisarz) - Schneider
 135. Jan Rulewski - Fikelman
 136. Rutkowski - Botwin
 137. Hanka Sawicka - Szapiro
 138. Ryszard Setnik - Szymon Bauman
 139. Izabela Sierakowska - Rebeka Sommer
 140. Janusz Sityński - Jakub Leman
 141. Ernest Skalski - Wilker lub Nimen
 142. Skrzeszewski - Fokenman
 143. Krzysztof Skubiszewski - Szymon Schimel
 144. Władysław Sławny - Rosenberg
 145. Antoni Słonimski - Stomma
 146. Zenon Smolarek - Izaak Zimmerman
 147. Ewa Spychalska - Salome Stein
 148. Marian Starownik - Symeon Steinman
 149. Stefan Starzewski - Gustaw Szusterman
 150. Stanisław Stomma - Szaja Sommer
 151. Michał Strąk - Baruch Steinberg
 152. Julian Stryjkowski (pisarz) - Pesah Stark
 153. Jerzy Stuhr (aktor) - Josek Feingold
 154. Hanna Suchocka - Haka Silberstein
 155. Bolesław Sulik - Jakub Steinberg
 156. Kalman Sultanik - Chaim Studniberg
 157. Irena Szewińska (sportowiec) - I. Kirszenstein
 158. Stefan Szwedowicz (brat Michnika) - Szechter
 159. Roman Szydłowski - Szancer
 160. Wiesława Szymborska - Rottermund
 161. Paweł Śpiewak - Stinger
 162. Bolesław Tejkowski - Benio Tejkower
 163. Jerzy Turowicz - Jakow Turnau
 164. Stanisław Tuszewski - Salomon Hardnik
 165. Magda Umer (piosenkarka) - Humer (córka zbrodniarza UB)
 166. Jerzy Urban - Josek Urbach
 167. Mieczysław Wachowski - Jakub Windman
 168. Henryk Walczak - Zukerman
 169. Lech Wałęsa - Lejba Kohne
 170. Dawid Warszawski - Konstanty Gebert
 171. Adam Ważyk (poeta) - Wagman
 172. Andrzej Werblan - Aaron Werblicht
 173. Andrzej Wieczorkiewicz - Hirsz Gelpern
 174. Aleksander Wirpsza - Leszek Szaruga
 175. Dariusz Wójcik - Dawid Wisental
 176. Andrzej Wróblewski - Andrzej Ibislauer
 177. Ludmiła Wujec - Okrent
 178. Jan Wyka - Leopold Wessman
 179. Roman Zambrowski - Rubin Nusbaum
 180. Janusz Zaorski - Jakub Bauman
 181. Andrzej Zoll - Rojeschwanz, b. prezes Tryb. Konst.
 182. Janusz Ziółkowski - Izaak Zemler

wojskowi:

 1. gen. Edward Braniewski - Brandsteter
 2. gen. Jan Drzewiecki - Holzer
 3. gen. Marian Graniewski - Gutaker
 4. gen. Wiktor Grosz - Izaak Medres
 5. gen. Artur Jastrzębski - Artur Ritter (Niemiec)
 6. gen. Grzegorz Korczyński - Kalinowski
 7. gen. Leszek Krzemień - Maksymilian Wolf
 8. gen. Matejewski - Kugelschwanz
 9. gen. Marian Naszkowski - Wasser
 10. gen. St. Popławski - Siergiej Grochow (Rosjanin)
 11. gen. Karol Świerczewski - Walter Goltz lub Tenenbaum
 12. gen. Leon Turski - Tennenbaum
 13. gen. Mieczysław Wągrowski - Izaak Pustelman
 14. gen. Tadeusz Wilecki - Wałłach
 15. gen. Zarako-Zarakowski - Zarako, Nacz. Prok. WP
 16. gen. Janusz Zarzycki - Neugebauer
 17. płk Michał Bron - Bronstein, prac. MSZ
 18. płk dr Charbicz - Marek Heberman, kom.Szpit.Woj.,Warszawa
 19. płk Otto Fiński - Finkenstein, szef sztabu "Służba Polsce"
 20. płk Garbowski - Caber lub Gruber, d-ca dyw.
 21. płk Gradlewski - Goldberg, GZP WP
 22. płk Mieczysław Kowalski - Kohn
 23. płk Anatol Liniewski - Liberman, prac. ASG
 24. płk Rosiński - Rosenberg, DOW
 25. płk Rotowski - Rotholtz, szef Zarz. Sł. Techn. WP
 26. płk St. Sokołowski - Szabat, prac. WAP
 27. płk Paweł Solski - Pinkus, szef Sł. Samoch. WP
 28. płk Szulczyński - Szulcynger, d-ca pułku
 29. płk Wł. Tykociński - Tikotiner, attache wojsk.
 30. płk Wadlewski - Waldman, dyr. Dep. Wojsk. w Min. Zdrowia
 31. płk Żarski - Silberstein, prac. WAP
 32. ppłk Jerzy Bryn - Izrael Alter, prac. MSZ
 33. ppłk Jan Dolanowski - Dollinger, DOW
 34. ppłk Adam Łaski - Gutbrot, prac. ASG
 35. ppłk Henryk Zieman - Zysman, DOW
 36. mjr Roman Domanski - Rosenstand, DOW
 37. mjr Marcel Kot - Abram Sterenzys
 38. mjr Józef Śliwiński - Flaumenbaum, szef Wyd. "Służba Polsce"
 39. mjr Henryk Umiński - Keff
 40. Filip Berski - Badner, prokurator wojskowy
 41. Kazimierz Golczewski - Bauman, Nacz. Prok. Wojsk.
 42. sędzia Franciszek Kapczuk - Natanel Frau, Sąd Wojsk. Wrocław
 43. Maksymilian Litiński - Lifszyc, Nacz. Prok. Wojsk.
 44. Lubiejski - Zygielman, II Zarząd
 45. Jakub Lubowski - Chase Smen, prok. Dep. Sł. Spraw.
 46. Jan Orliński - Unterweiser, Prok. Wojsk.
 47. Henryk Podlaski - Fink, Nacz. Prok. Wojsk.
 48. Rajski - Rajgrodzki, II Zarząd
 49. Roman Rawicz - Vogel, Najw. Sąd Wojsk.
 50. Henryk Trojan - Adler, II Zarząd
 51. Henryk Walczak - Zukerman
 52. Zagórski - Winter, II Zarząd
 53. Arnold Załęski - Załkind, prac. Prok. Wojsk.

pracownicy MSW:

 1. gen. Józef Hübner - Dawid Szwarc
 2. gen. Matejewski - Kugelschwanc
 3. gen. Miecz. Moczar - Mykoła Demko (Ukrainiec)
 4. Gen. Julian Polan - Harasim, morderca sądowy
 5. gen. Roman Romkowski - Natan Grinspan-Kikiel
 6. gen. Józef Maria Różański - Rosenzweig
 7. płk Leon Andrzejewski - Ajzen Lejb-Wolff, dyr. Gabin. Ministra
 8. płk Bielecki - Moniek Buchman, szef WUBP Kraków
 9. płk Julia Brystiger - Prajs
 10. płk Górecki - Goldberg, dyr. Depart. IX
 11. płk Mieczysław Mietkowski - Mojżesz Borowicki, doradca MSW
 12. płk Orłowski - Kugelschwanz
 13. płk Marian Reniak - Marian Strużyński
 14. płk Józef Różański - Josek Goldberg, dyr. dep. MBP
 15. płk Sienkiewicz - Lewi, dyr. depart.
 16. płk Szeryński - Szhnkman, prac. MBP
 17. płk Józef Światło - Izaak Fleischfarb, z-ca dyr. depart. X
 18. ppłk Helena Wolińska-Brus - Ochsmann
 19. mjr Adam Kornecki - Dawid Kornhendler, szef WUBP Kielce
 20. Antoni Alster - Nauman, v-ce szef MBP
 21. Barbara Giller - Basze Lea, prac. MBP


Lista znanych Żydów mających wpływ na rządy w Polsce
(alfabetycznie):

 1. Jacek AMBROZIEWICZ b. szef URM u Mazowieckiego
 2. Bogusław BAGSIK aferzysta, ukradł 4.5 mln.dol.
 3. Leszek BALCEROWICZ b. V-Premier, Min. Finansów
 4. Ryszard BUGAJ Przew.UP-zbiorow żyd.-kom.
 5. Zbigniew BUJAK Unia Pracy, agent w NSZZ "Solidarność"
 6. Juliusz Jan BRAUN Unia Wol., Przew.Sejm.Kom.Kult.
 7. Michał BONI b. Min. pracy, liberał
 8. Bogdan BORUSEWICZ Unia Wolności
 9. Jan Krzysztof BIELECKI b. Premier RP, Unia Wolności
 10. Marek BOROWSKI V-Premier, Minister Finansów
 11. Andrzej CELINSKI Unia Wolności
 12. Jerzy CIEMNIEWSKI Unia Wolności
 13. Elżbieta CHOJNA-DUCH V-Minister Finansów
 14. Wiesław CHRZANOWSKI b. Marszałek Sejmu, przew.ZChN
 15. Izabela CYWINSKA b. Min. Kultury
 16. Kazimierz DEJMEK Minister Kultury
 17. Ludwik DORN Przew.. Poroz. Centrum
 18. Andrzej DRAWICZ b. Prezes Radiokomitetu
 19. Marek EDELMAN sztandarowa postać dział. Żydów
 20. Lech FALANDYSZ z-ca Szefa Kancelarii Prezydenta
 21. Dariusz FIKUS Red. Nacz.RZECZYPOSPOLITA
 22. Wlasyslaw FRASYNIUK Unia Wolności
 23. Aleksander GAWRONIK aferzysta
 24. Bronisław GEREMEK U.W. główny ideolog Antypolonizmu.
 25. Hanna GRONKIEWICZ-WALZ Prez. Narod. Banku Polskiego
 26. Aleksander HALL Przew. Partii Konserwatywnej
 27. Bogdan JASTRZEBSKI Wojewoda Warszawski
 28. Andrzej JONAS Przew. Unii Wydawców Prasy
 29. Jarosław KACZYNSKI Przew. Porozumienia Centrum
 30. Lech KACZYNSKI b.Prezes Najw.Izby Kontroli
 31. Wiesław KACZMAREK Min.Przekszt.Wlasnosciowych
 32. Stefan KAWALEC b. Dyr.w Min.Finans. Bank Śląski
 33. Bronisław KOMOROWSKI b. Wicemin. Obr. Narodowej
 34. Marian KRZAK Przew. Zw. Bankow Polskich
 35. Piotr NOWINA KONOPKA Unia Wolności
 36. Waldemar KUCZYNSKI b. Min.Przek .Własności
 37. Zofia KURATOWSKA V-Marszalek Sejmu U.W.
 38. Jacek Kuroń 1948 Szczecin likw. ZHP, członek KC PZPR, organizator czerwonego harcerstwa
 39. Krzysztof KOZLOWSKI b. Minister Spraw Wewnętrznych
 40. Aleksander KWASNIEWSKI były czl.KC PZPR, przew.SLD
 41. Barbara LABUDA Unia Wolności
 42. Jan LITYNSKI Unia Wolności
 43. Bazyli LIPSZYC b. doradca Min.Finansow
 44. Janusz LEWANDOWSKI b. Min. Przekszt. Wlasn.
 45. Wojciech MANN właściciel Radia KOLOR
 46. Ewa LETOWSKA b. Rzecz. Praw Obywatelskich
 47. Maciej LETOWSKI zastępca red. naczelnego LAD-u
 48. Krzysztof MATERNA współwłaściciel Radia KOLOR
 49. Tadeusz MAZOWIECKI b.Prem., b.Przew. Unii Wolności
 50. Adam MICHNIK Red. Nacz. GAZETY WYBORCZEJ
 51. Wojciech MACIAG b. Wiceminister Finansów
 52. Aleksander MALACHOWSKI V-Marszalek Sejmu,Unia Pracy
 53. Witold MODZELEWSKI Wiceminister Finansów
 54. Tomasz NALECZ Unia Pracy
 55. Piotr NAJMSKI Przew.Klubu Atlantyckiego
 56. Marek NOWICKI Kom. Hel. Praw Czlowieka
 57. Malgorzata NIEZABITOWSKA b.Rzecz.Pras.Mazowieckiego
 58. Michał OGOREK twórca Antypolonizmu
 59. Janusz ONYSZKIEWICZ b. Min.Obr.Nar., Unia Wolności
 60. Jerzy OSIATYNSKI b. Min. Finansow,Unia Wolności
 61. Daniel PASSENT publicysta
 62. Aleksander PASZYNSKI b. Minister Budownictwa
 63. Andrzej POTOCKI Rzecz. Pras. Unii Wolności
 64. Danuta PIONTEK byznesmenka, Part. Suchock.
 65. Mieczyslaw RAKOWSKI b.I.Sekr.PZPR, b.Prem.PRL
 66. Alicja RESICH-MODLINSKA prezenterka w TVP
 67. Jan Maria ROKITA b. szef URM, Unia Wolności
 68. Wiesław ROZLUCKI Prezes Gieldy Pap. Wartosciowymi
 69. Jan RUTKIEWICZ Burmistrz W-wa Srodmiescie
 70. Tadeusz ROSS twórca Antypolonizmu
 71. Ireneusz SEKULA aferzysta, b. V-Premier PRL-u
 72. Ernest SKALSKI z-ca Red.Nacz. GAZETY WYBOR.
 73. Krzysztof SKUBISZEWSKI b. Min. Spraw Zagranicznych
 74. Marek SIWIEC Krajowa Rada Radiofonii I TVP
 75. Andrzej SZCZYPIORSKI Literat, twórca Antypolonizmu
 76. Hanna SUCHOCKA b. Premier, Unia Wolności
 77. Marcin SWIECICKI b.czl.KC PZPR,Prez.W-wy, UW
 78. Jacek SERYUSZ-WOLSKI Integracja d/s Europejskich
 79. Tadeusz STRYJCZYK b.Min.Przem.,doradca Suchockiego
 80. Grazyna STANISZEWSKA Unia Wolności
 81. Szymon SZURMIEJ Przew.Sw.Federacji.Zydow Polskich
 82. Anna SZULC Prezenterka TVP
 83. Ewa SPYCHALSKA Przewodn. OPZZ
 84. Jacek TAYLOR Unia Wolności
 85. Jerzy TUROWICZ sztandarowa postać Żydów w Posce
 86. Witold TRZECIAKOWSKI b.Min.w rzadzie Mazowieckiego
 87. Jerzy URBAN b.Przew.Radiokom.,b.Rzecz.Pras .rzadu PRL, red.nacz.tygodnika NIE
 88. Kazimierz UJAZDOWKI Koalicja Konserwatywna
 89. Janusz WAISS wspolwlasciciel Radia "ZET"
 90. Piotr WIERZBICKI red. nacz. GAZETY POLSKIEJ
 91. Andrzej WIELOWIEJSKI Unia Wolności
 92. Henryk WUJEC Unia Wolności
 93. Andrzej WOYCIECHOWSKI wlasciciel Radia "ZET"
 94. Wojciech ZIEMBINSKI Str.Wiern.Rzeczypospolitej, agentura zydowsko - niem.
 95. Andrzej ZAREMBSKI b. Rzecz.Pras.Kr.Rady Rad.i TVP
 96. Andrzej ZOLL Przew. Trybun. Konstytucyjnego.
 97. Antoni MACIEREWICZ b. Min.Spr.Wew., Przew. Ak.Pol.

Listę sporządzono na podstawie Kartoteki Ludności Centralnego Biura Adresów MSW. Nr arch.: 1/6526/1; Data Arch.: 9.07.1984r.; Organ Rej.: Wydz. III-2SUSW W-wa;Nr Rej:. 14750- 99;Data Rej.: 29.06.1969r.