Jak dodawać symbole

Już możesz zapalić wirtualną świecę, postawić krzyż i flagę polską, nagrodzić medalem bohaterów i prawdomównych, ukarać kłamców i zdrajców a zbrodniarzom postawić szubienicę.

Wystarczy kliknąć przycisk dodaj pod odpowiednim symbolem.

Jeden i ten sam symbol można dodać raz na 24 godziny. Na przykład jeżeli dodasz flagę do Westerplatte to następną flagę do Westerplatte będziesz mógł dodać za 24 godziny.

Objaśnienie symboli.

Symbol Opis
Świeca - dla pomordowanych, poległych, miejsc zbrodni, walk, bohaterów
Flaga - dla oznaczenia polskich bitew, miejsc zagłady oraz polskich terenów na Kresach Wschodnich utraconych po 1945r, bohaterów, prawdomównych.
Krzyż - dla poległych , miejsc bitew i zagłady
Medal z napisem "Semper honos nomenque tuum laudesque manebunt" (Honor twój, imię i chwała pozostaną na zawsze.) - dla bohaterów, prawdomównych, miejsc walki i oporu
Kajdany - dla kłamców, demagogów, zdrajców
Szubienica - dla zbrodniarzy, katów, zdrajców, kłamców
Bicz - dla kłamców, demagogów, zdrajców