38
28
28
Henryk Szatkowski

Henryk Szatkowski - legionista, piłsudczyk, działacz sanacyjny (OZN-owiec), podczas II wojny światowej jeden z przywódców Goralenvolk, volksdeutsch.

Henryk Szatkowski studiował prawo w Krakowie, Wrocławiu i w Berlinie. Ożenił się z Marysią Stopkówną, córką znanego na Podhalu Wojciecha Stopki Mocarnego. Przed wojną był kierownikiem wydziału uzdrowiskowego w magistracie zakopiańskim cieszącym się poparciem wicepremiera Aleksandra Bobkowskiego. Był działaczem i politykiem BBWR i pracownikiem w Ministerstwie Komunikacji. Uważa się go za jednego z inicjatorów budowy kolejki na Kasprowy Wierch. Był wiceprezesem Polskiego Związku Narciarskiego i zakopiańskim działaczem sportowym.

W czasie wojny był wraz z Witalisem Wiederem, Wacławem Krzeptowskim i Józefem Cukierem inicjatorem powstania idei niezależności i odrębności górali, głoszącym, że ich korzenie wywodzą się od plemion germańskich. Stąd powstanie Goralenvolku – ludu góralskiego. Henryk Szatkowski był jednym z założycieli Związku Górali i pomysłodawcą powstania jednostki bojowej w ramach Waffen-SS. Pod koniec wojny uciekł wraz z cofającym się wojskiem niemieckim. Jego dalsze losy nie są znane. Po wojnie zaocznie skazany na karę śmierci.

http://www.ioh.pl/prasa.php?Wypisz=106