3634
3174
3174
Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy

Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy, KPZU - ukraiński oddział KPP, działała nielegalnie w województwach lwowskim, stanisławowskim, tarnopolskim i wołyńskim.

Walczyła o wyzwolenie społeczne i reformy gospodarcze (nacjonalizacja przemysłu, reforma rolna bez odszkodowania) oraz o prawo do przyłączenia do USRR oraz opowiedziała się za oderwaniem terenów na wschód od linii Curzona i włączeniem ich do ZSRR na skutek zbrojnego powstania przeciwko II RP.

Prekursorami późniejszej KPZU były:

 • grupy socjalistyczno-komunistyczne Borysławia, Drohobycza i Stryja
 • działacze IRSD (Osyp Kriłyk, Roman Kuźma, Roman Rozdolśkyj)
 • działacze borotbistów (Karol Sawrycz, Mykoła Chrystowyj, Mychajło Jałowyj)

Partia powstała w październiku 1923 z przekształcenia Komunistycznej Partii Galicji Wschodniej. Opowiadała się za przyłączeniem południowo-wschodniej części Polski do ZSRR. W 1924 połączyła się z Ukraińską Partią Socjal-Demokratyczną (USDP)

Czołowi przywódcy: Szpilman, N.Chomyn, Ostap Dłuski, Roman Kuźma, Osyp Kriłyk, Wasylkiw, I. Senyk, Ozjasz Szechter [ojciec Adama Michnika red .Gazety Wyborczej]

Organy prasowe: "Nasza Prawda", "Ziemla i Wola", "Walka Mas", "Kultura", "Trybuna Robotnicza".

Partię rozwiązano w 1938 roku, rehabilitowano w 1956.

Podlegały jej organizacje: Ukraińskie Zjednoczenie Włościańskie i Partia Wolności Ludu.


Działacze Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy

A

 • Maksymilian Alweil

B

 • Naftali Botwin
 • Julia Brystiger

D

 • Ostap Dłuski

H

 • Jarosław Hałan
 • Juliusz Hibner
 • Adam Humer

K

 • Juliusz Katz-Suchy
 • Eugeniusz Kuszko

M

 • Franciszek Mazur
 • Józef Mitzenmacher

P

 • Henryk Palka
 • Andrij Paszczuk

S

 • Jerzy Siedlecki
 • Mychajło Stepaniak
 • Julian Stryjkowski
 • Ozjasz Szechter [ojciec Adama Michnika]

W

 • Jan Wyka