121
121
121
Zgrupowanie nr 2 Okręgu AK Wilno

Zgrupowanie nr 2 Okręgu AK Wilno – oddziały bojowe Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej.

Dowódcą Zgrupowania był mjr Mieczysław Potocki "Węgielny".

Jego żołnierze brali udział w działaniach zbrojnych Akcji Burza w Okręgu Wilno.


Skład i obsada personalna

Dowództwo

 • dowódca - mjr dypl Mieczysław Potocki "Węgielny"
 • adiutant - Józef Kwieciński "Brodzicz"
 • szef sztabu - kpt. Jan Drozdowicz "Gerwazy"
 • oficer operacyjny - por. Edward Gapik "Roland"
 • oficer informacyjny - por. Michał Sielicki "Gil"
 • kwatermistrz - por. Józef Witold Ciechanowicz "Żaba"
 • szef sanitarny - Tadeusz Glinko "Doktor Jan"
 • sędzia - Edmund Wrześniewski "Sawa"
 • kapelan - ks. Józef Prejser "Władysław", "Protazy"
 • drużyna łączności - pchor. Jan Kozłowski "Jan"
 • pluton saperów - sierż. Antoni Pietkiewicz "Szyszka"

Oddziały

 • 1 Wileńska Brygada AK - por. Czesław Grombczewski "Jurand"
 • 4 Wileńska Brygada AK "Narocz" - por. Longin Wojciechowski "Ronin"
 • 23 Brasławska Brygada AK - por. Witold Kisiel "Światłodycz"
 • 24 Brygada AK "Dryświaty" - por. Kazimierz Krauze "Wawrzecki"
 • 36 Brygada AK "Żejmiana" - por. WItold Kiewlicz "Wujek"
 • Wileńska Brygada AK "Gozdawa"
 • Oddział Rozpoznawczy - por. Borys Sztark "Ptasznik"


Bibliografia

 • Roman Korab-Żebryk: Operacja wileńska AK. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. ISBN 83-01-04946-4.
 • Z.Boradyn, A. Chnielarz, H. Piskunowicz: Z dziejów Armii Krajowej na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie. Radom: Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr, 1997. ISBN 8390716803.
 • Struktura Organizacyjna Armii Krajowej, Marek Ney-Krwawicz w: Mówią wieki nr 9/1986.