119
120
120
Zgrupowanie „Gromada”

Zgrupowanie "Gromada" - zgrupowanie kowelskie Okręgu Wołyń Armii Krajowej, które w czasie akcji Burza na Wołyniu weszło w skład 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty.Skład i obsada personalna

 • Sztab
 • Kwatermistrzostwo
  • kompania gospodarcza
  • szpital
  • oddział ochrony kwatermistrzostwa
 • Samodzielne pododdziały Zgrupowania
  • pluton saperów
  • pluton rozpoznania
  • pluton żandarmerii
  • drużyna ppanc.
 • 1/21 p.uł. (zwiad taktyczny) – ppor. Jerzy Neuman "Hińcza"
  • 1 pluton – „Wiśniewski”
  • 2 pluton – „Jagoda”
  • sekcja ckm – „Jarema”
 • I/50 pp – por. Michał Fijałka "Sokół"
  • 1 kompania – por. Stanisław Kędzielawa „Kania”
  • 2 kompania – ppor. Jan Łucarz „Jur” (do 02.05.1944), por. Zbigniew Ścibor-Rylski „Motyl” (od 05.05.1944)
 • II/50 pp – por. Władysław Czermiński "Jastrząb"
  • 1 kompania – ppor. Józef Jażdżewski „Rybitwa”
  • 2 kompania – por. Hieronim Kita „Wir”
  • 3 kompania – NN „Mściwój”
 • III/50 pp – por. Zbigniew Twardy "Trzask" (do 10.04.1944), por. Marek Lachowicz "Bratek" (od 11.04.1944)
  • 1 kompania – ppor. Marian Moczulski „Jaszczur”
  • 2 kompania – ppor. Mikołaj Bałysz „Zagłoba”
  • 3 kompania – ppor. Stanisław Kurzydłowski (Konarski) „Jurek”; od 16.04.1944 ppor. Stanisław Mróz „Borsuk”
 • I/43 pp – por. Kazimierz Filipowicz "Kord"
  • 1 kompania – por. Ryszard Markiewicz „Mohort”
  • 2 kompania – ppor. Czesław Różycki „Ogończyk”; od 11.03.1944 ppor. Jan Matysko „Szymula”; od 02.04.1944 ppor. Anatol Turski „Turoń”
 • II/43 pp – por. Marian Walery Krokay "Siwy"; od 21.04.1944 Jan Józefczak "Hruby"
  • 1 kompania – ppor. Edward Imiałek „Kruk”; od 19.03.1944 ppor. Tadeusz Persz „Głaz”; od 21.04.1944 ppor. Wilhelm Skomorowski „Wilczur”; od 21.05.1944 ppor. Lucjan Słowicki „Buras”
  • 2 kompania – „Prawdzic”
 • oddziały wydzielone do obrony ludności cywilnej (samoobrona)


Bibliografia

 • Michał Fijałka, 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej, Wydawnictwo PAX, 1987.
 • Józef Turowski, Pożoga. Walki 27 Wołyńskiej Dywizji AK, Warszawa: PWN, 1990, ISBN 83-01-08465-0
 • Światowy Związek Żołnierzy AK, Materiały sympozjum nt: Operacja zbrojna AK kryptonim Burza na ziemiach południowo-wschodnich II RP w 1944. Biblioteczka ”Na Kresach Południowo-Wschodnich 1939-1945. Nr 7. Kraków 1994