1274
1030
1038
Zbrodnia w Ciepielowie (1942)

Zbrodnia w Ciepielowie (1942) – zbrodnia dokonana przez niemiecką żandarmerię na ludności cywilnej Ciepielowa Starego k. Radomia. 6 grudnia 1942 niemieccy żandarmi z miejscowego posterunku spalili żywcem za ukrywanie Żydów 34 osoby. Ofiarami mordu stały się rodziny Kowalskich, Obuchiewiczów, Skoczylasów i Kosiorów oraz ukrywani przez nich Żydzi.

W 1992 roku, w 50. rocznicę mordu, odbyły się w Ciepielowie uroczystości, w czasie których wmurowano w parku kamień węgielny pod przyszły pomnik zamordowanych rodzin. W roku 2007 powstała poświęcona m.in. wydarzeniom w Ciepielowie książka J. A. Młynarczyka i S. Piątkowskiego pt. „Cena poświęcenia” oraz film dokumentalny o tamtych zdarzeniach „Życie za życie”. W roku 2009 nakręcony został dokument sfabularyzowany opowiadający o wydarzeniach z 1942 pt. „Historia Kowalskich”. Po premierze filmu, 20 października 2009, Pierwsza Dama Maria Kaczyńska odznaczyła pośmiertnie zamordowanych Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.


Bibliografia

  • J. A. Młynarczyk, S. Piątkowski, Cena poświęcenia. Zbrodnie na Polakach za pomoc udzielaną Żydom w rejonie Ciepielowa, Kraków 2007.