88
69
69
Vilnija

Vilnija (Wilnija - litewska nazwa Wileńszczyzny) – skrajna, ekstremistyczna, nacjonalistyczna i antypolska organizacja na Litwie.

Utworzona w 1988, od początku miała antypolski charakter. Zarzuca Polsce i Polakom - w tym mniejszości polskiej na Litwie dążenie do polonizacji Litwy i oderwania Wileńszczyzny. Równocześnie Vilnija popiera litwinizację polskiej mniejszości, która według Vilniji składa się ze spolszczonych Litwinów, których należy "przywrócic do ich korzeni". Organizacja domaga się m.in. zaprzestania działalości szkół nielitewskich (polskich) na Litwie i zmniejszenia wpływu partii politycznej polskiej mniejszości (Akcja Wyborcza Polaków na Litwie).

Vilnija prowadzi także kampanie historyczno-propagandowe, m.in. domagając się polskich przeprosin za bunt Żeligowskiego i międzywojenną "okupację litewskiego Wilna" a także demonizując AK, oskarżając ją o ludobójstwo na Litwinach.

Poprzez swoje akcje organizacja ta przyczyniła się do kilkukrotnego pogorszenia stosunków polsko-litewskich; była też krytykowana przez polską prasę, polskich polityków i polskie MSZ.


Działacze:

  • dr. Kazimieras Garšva - prezes "Vilniji", doradca społeczny w Ministerstwie Oświaty;
  • Romualdas Ozolas, założyciel i polityk
  • akademik Zigmas Zinkevičius - prowadzący działu językoznawstwa w Litewskiej Akademii Nauk, twórca pojęć "tutejszy" i "po prostu", odnoszących się, odpowiednio, do narodowości i języka Polaków, zamieszkujących Wileńszczyznę, używanych jako określenia pejoratywne i mające "udowadniać" tezy Vilniji o rzekomej polonizacji i białorutenizacji Litwinów przez Polaków celem przekształcenia ich w "swoich"
  • dr. Alvydas Butkus - językoznawca, prowadzący katedry języka łotewskiego na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie
  • prof. Arnoldas Piročkinas

Organem silnie sympatyzującym jest pismo "Voruta", wydawane za pieniądze Departamentu ds. Mniejszości i Uchodźtwa, i będące własnością Juozas'a Vercinkevičius'a, udostępniającego poprzez łamy swojego pisma często antypolskie i ksenofobiczne opinie członków Vilniji. Sam Vercinkevičius odcina się od jakichkolwiek powiązań z ekstremistyczną organizacją " Vilnija ".