1292
569
SS Nachtigall
SS Nachtigall

SS Nachtigall (niem. Słowiki) - batalion ukraiński pod dowództwem niemieckim por. Albrechta Herznera, któremu przydzielono jako oficera łącznikowego por. Theodora Oberländera przedstawiciela Abwehry oraz ukraińskim Romana Szuchewycza, z oficerami będącymi w bliskich kontaktach ze Stepanem Banderą - ks. Iwanem Hryniochem i Jurijem Łopatynśkym, a także grupą cywilów z kierownictwa radykalnego skrzydła OUN: Jarosławem Stećko, Lwem Rebetem, Jarosławem Staruchem, Iwanem Rawłykiem, Stepanem Pawłykiem, Stepanem Łemkowśkym, Dmytro Jaciwem.

Na utworzenie jednostki 25 lutego 1941 wyraził zgodę admirał Wilhelm Canaris, na początku marca zgodę wydało dowództwo Wehrmachtu.

Po ataku III Rzeszy na ZSRR Lwów został zajęty przez Wehrmacht 30 czerwca 1941 roku, lecz już na 7 godzin przed zdobyciem miasta przez dywizję strzelców alpejskich, wkroczył do Lwowa ukraiński batalion Nachtigall z udziałem Abwehry pod dowództwem niemieckim Albrechta Herznera (oficerem łącznikowym był Theodor Oberländer, profesor uniwersytetu w Królewcu) i dowództwem ukraińskim - Romana Szuchewycza. Oddział ten uczestniczył w tragicznych pogromach lwowskiej ludności żydowskiej i mordzie profesorów lwowskich.

W październiku 1941 r.został rozbrojony i odtransportowany do Frankfurtu, gdzie w wyniku reorganizacji połączono go z drugim batalionem ukraińskim Roland. Oba bataliony zostały zlikwidowane.

Przywódcy tego batalionu do dzisiaj nie stanęli przed sądem aby odpowiedzieć za swoje zbrodnie.