41
41
41
Mieczysław Kazimierz Sokołowski

Mieczysław Kazimierz Sokołowski ps. "Grzymała", "Ojciec", "Pomian", "Unikat" (ur. 23 września 1898 w Częstochowie, zm. 18/19 sierpnia 1944 w Warszawie) - oficer piechoty Wojska Polskiego i Armii Krajowej.

Był synem Mieczysława i Antoniny z Mielęckich. Wywodził się z rodu Sokołowskich herbu Pomian. W 1932 pełnił służbę w 55 Poznańskim Pułku Piechoty w Lesznie. W kampanii wrześniowej 1939 dowodził w stopniu majora III batalionem 2 Pułku Piechoty KOP (Batalion KOP "Wołożyn"). W latach 1940-1941 więzień KZL Auschwitz. W chwili rozpoczęcia powstania warszawskiego dowódca IV Obwodu "Ochota", w stopniu podpułkownika. Po wycofaniu jednostek z podległego mu rejonu utworzył w Lasach Chojnowskich "grupę odsieczy", złożoną ze zgromadzonych tam oddziałów z Ochoty, Mokotowa i VII Obwodu "Obroża". W nocy z 18 na 19 sierpnia uderzył na Wilanów z zamiarem przedarcia się na Mokotów. Poległ w okolicach Wilanowa, ciężko ranny podczas natarcia został dobity na placu boju przez patrol niemiecki. W Warszawie nazwano jego imieniem jedną z ulic, podając błędnie nazwisko Grzymała-Sokołowski.

Awanse

  • porucznik -
  • kapitan - ze starszeństwem z 1 I 1928 w korpusie oficerów zawodowych piechoty
  • major - ?
  • podpułkownik - ?

Bibliografia

  • Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego, tom 5, red. nauk. Piotr Rozwadowski, Dom Wydawniczy "Bellona", Warszawa 2002, ISBN 83-11-09261-3.
  • Rocznik Oficerski 1924, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Oddział V Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Warszawa 1924,
  • Rocznik Oficerski 1928, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Warszawa 1928,
  • Rocznik Oficerski 1932, Biuro Personalne Ministerstwa Spraw Wojskowych, Warszawa 1932, s. 64, 583.