259
254
253
Polska Partia Robotnicza - PPR

Polska Partia Robotnicza, PPR – partia polityczna, utworzona 5 stycznia 1942 w Warszawie z inicjatywy przybyłych z ZSRR polskich komunistów z tzw. Grupy Inicjatywnej zrzuconych przez lotnictwo radzieckie na spadochronach 28 grudnia 1941 w okolicach Wiązowny, poprzez połączenie kilku spośród istniejących konspiracyjnych grup komunistycznych (m.in. Młot i Sierp, Stowarzyszenie Przyjaciół Związku Radzieckiego i Rewolucyjne Rady Robotniczo-Chłopskie) Szkoleniem aktywistów PPR tworzących Grupę Inicjatywną m.in. w specjalnym ośrodku w miejscowości Puszkino pod Moskwą, zajmowało się NKWD, wielu z nich było agentami NKWD. Projekt utworzenia tej partii był planem politycznym Stalina wobec powojennej Polski – PPR i miał być w założeniach radzieckich alternatywą i przeciwwagą dla rządu polskiego w Londynie. . Rzeczywistym celem PPR i komunistów polskich przeszkolonych przez NKWD w Moskwie, było maksymalne osłabienie polskiego podziemia niepodległościowego.

PPR nie zgodziła się na potwierdzenie, iż nie jest powiązana z czynnikami obcymi (określano tak Komintern) oraz nie potępiła paktu Ribbentrop-Mołotow i jego skutków dla Polski. Mało tego poparła atak sowiecki na Polskę z 1939 roku oraz odłączenie siłą od Polski jej wschodnich terytoriów ze Lwowem, Grodnem i Wilnem na czele.

W 1942 specjalna komórka aktywistów PPR zajmowała się także inwigilacją działaczy podziemia niepodległościowego i żołnierzy AK oraz innych organizacji konspiracyjnych, gromadząc informacje i dane które następnie przekazywano niemieckiej tajnej policji Gestapo za pomocą działających w niej agentów NKWD lub przesyłając je pocztą. Celem tych akcji było rozbicie nie komunistycznych organizacji konspiracyjnych, w szczególności Armii Krajowej. PPR otrzymywała znaczne kwoty pieniędzy na bieżącą działalność z Moskwy a także poprzez zbrojne napady na sklepy, urzędy niemieckie oraz rozprowadzanie obligacji Daru Narodowego.

W łonie samej PPR trwały w 1942 roku walki o władzę, jesienią 1942 doszło do serii zabójstw działaczy PPR. Po zabójstwie Marcelego Nowotki przeprowadzono wewnętrzne śledztwo (komisja Duracza). Wiele poszlak wskazywało na Bolesława Mołojca, który po śmierci Nowotki samowolnie przejął władzę i sprawował ją w sposób "stalinowski" w związku z czym wszedł w konflikt z Fornalską, Finderem, Jóźwiakiem i Gomułką. Mieczysław Hejman i Jan Krasicki 31 grudnia 1942 roku wykonali wyrok na Mołojcu. W środowiskach PPR rozpuszczono wieść, że Mołojec zaginął, a Moskwę zawiadomiono 9 stycznia 1943 roku.

W listopadzie 1943 roku na czele PPR stanął Władysław Gomułka. Program szczegółowy przedstawiono w XI 1943 w znanej broszurze autorstwa Gomułki pt. "O co walczymy". Zapowiedziano w nim: sojusz z ZSRR, granicę zachodnią Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej, zaś wschodnią na Bugu, reformę rolną (realizowaną drogą wywłaszczenia, bez wypłacania odszkodowania, majątków ziemskich o powierzchni powyżej 50 ha., które propaganda PPR określała jako "obszarnicze"), nacjonalizację wielkiego przemysłu, banków i transportu oraz utworzenie Milicji Obywatelskiej. Zapowiedziano utworzenie w kraju Rządu Tymczasowego po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej.

PPR była głównym inicjatorem utworzenia 1 stycznia 1944 w Warszawie (na trzy dni przed wkroczeniem Armii Czerwonej w przedwojenne granice Polski), Krajowej Rady Narodowej – która obwołała się samozwańczo podziemnym polskim parlamentem. W dokumencie założycielskim KRN odmówiono polskiemu rządowi w Londynie reprezentowania narodu polskiego i zrzeknięto się także wszystkich praw do wschodnich terenów II Rzeczypospolitej, zagrabionych przez ZSRR w 1939 na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow, propagując oparcie granicy wschodniej na zasadzie etnicznej – po 1939 ZSRR dążył do zmiany stosunków etnicznych na okupowanych terenach wschodnich Rzeczypospolitej na swoją korzyść, NKWD w ramach represji wobec ludności polskiej wysiedliło wielu obywateli polskich (według różnych szacunków ok. 1 500 000 ludzi), nadało im przymusowo obywatelstwo ZSRR bądź wcieliło siłą do Armii Czerwonej. Na II konferencji plenarnej KRN 20-23 stycznia jako podstawę nowej granicy wschodniej Polski przyjęto Linię Curzona. Ustalenia odnośnie nowej polskiej granicy wschodniej zostały wstępnie uzgodnione przez Wielką Trójkę na konferencji teherańskiej w 1943 roku, jednak nigdy nie uznał ich oficjalnie rząd polski w Londynie, jako sprzeczne z polską racją stanu – przedstawiciel polskiego rządu w Londynie nie został dopuszczony do rozmów w Teheranie.

W styczniu 1944, 23 stronnictwa i organizacje polityczne oraz społeczne w specjalnej odezwie napiętnowały PPR jako agenturę, oddającą Moskwie polskie ziemie wschodnie i godzącą w najżywotniejsze interesy państwa i narodu polskiego.

Zbrojnym ramieniem PPR była Gwardia Ludowa (od 1944 jako Armia Ludowa).

Organami prasowymi były m.in. "Trybuna Wolności" i "Trybuna Chłopska".

W styczniu 1943 roku utworzono organizację młodzieżową Związek Walki Młodych.

W V 1944 roku zwierzchnictwo KRN uznała Armia Polska w ZSRR i ZPP.

Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski, PPR rozpoczęła tworzenie administracji państwowej -. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. PPR m.in. terroryzowało Polskie Stronnictwo Ludowe i inne partie polityczne, zwalczało żołnierzy podziemia niepodległościowego za pomocą instytucji posługujących się środkami zorganizowanej przemocy, takimi jak Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Główny Zarząd Informacji Wojska Polskiego oraz NKWD i inne organizacje bezpieczeństwa ZSRR.

Dla potrzeb przeprowadzenia i ochrony sfałszowanego referendum ludowego Biuro Polityczne PPR powołało w marcu 1946 Państwową Komisję Bezpieczeństwa, która miała się zająć koordynacją działań jednostek LWP, WOP, KBW, UB, MO i ORMO. Zadaniem jej była m. in. likwidacja podziemia niepodległościowego i fizyczna eliminacja polityków PSL.

Wkrótce po sfałszowanym przez komunistów referendum, przeprowadzonym 30 czerwca 1946 i likwidacji opozycji – PPR zapewniła sobie pełnię władzy stając się w latach 1947-1948 partią rządzącą i rozpoczęła przemiany na wzór sowiecki. Latem 1948 w związku ze sprawą tzw. odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego niepodzielną władzę w partii przejęło jednoznacznie stalinowskie skrzydło z Bolesławem Bierutem na czele, składające się głównie z komunistów którzy wojnę spędzili w ZSRR. W grudniu 1948 doszło do połączenia PPR z PPS w Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą.

Głównymi działaczami PPR byli: Marceli Nowotko, Bolesław Mołojec, Paweł Finder, Bolesław Bierut, Władysław Gomułka.Politycy PPR

A

 • Jakub Aleksandrowicz
 • Antoni Alster
 • Maksymilian Alweil
 • Roman Andrzejewski (poseł KRN)

B

 • Zygmunt Balicki (inżynier)
 • Ryszard Bartosiewicz
 • Franciszek Bartoszek
 • Stanisław Beniger
 • Antoni Bida
 • Franciszek Biedrzycki
 • Władysław Bieńkowski
 • Antoni Bigus
 • Franciszek Blinowski
 • Mieczysław Bodalski
 • Jerzy Borejsza
 • Leonard Borkowicz
 • Celina Budzyńska
 • Jerzy Burski
 • Aleksander Burski

C

 • Ferdynand Chaber
 • Leon Chajn
 • Hilary Chełchowski
 • Adam Cuber

D

 • Józef Dechnik
 • Tomasz Dobiosz
 • Henryk Dobrowolski
 • Irena Domańska
 • Gerszon Dua
 • Teodor Duracz
 • Władysław Dworakowski
 • Paweł Dylong
 • Mieczysław Dziubdziela
 • Paweł Dąbek
 • Ostap Dłuski

F

 • Jehuda Feldwurm
 • Alfred Fiderkiewicz
 • Franciszek Fiedler
 • Mieczysław Figuła
 • Edward Fondamiński
 • Felicja Fornalska
 • Małgorzata Fornalska
 • Franciszek Frąckowiak

G

 • Maria Gajecka
 • Henryk Golański
 • Michał Goleniewski
 • Zofia Gomułkowa
 • Ludwik Gościński
 • Wiktor Grodzicki
 • Zdzisław Grudzień
 • Wacław Gumiński

H

 • Ryszard Hill
 • Tadeusz Hołuj
 • Adam Humer

I

 • Franciszek Ilski
 • Mikołaj Iwanow (robotnik)
 • Jan Izydorczyk

J

 • Mieczysław Jagielski
 • Jan Janczura
 • Tadeusz Janczyk
 • Maria Jarochowska
 • Witold Jarosiński
 • Piotr Jaroszewicz
 • Wojciech Jaruzelski
 • Władysław Jasiński (działacz robotniczy)
 • Marian Jaworski (polityk)
 • Stanisława Jodłowska
 • Franciszek Jóźwiak
 • Stefan Jędrychowski

K

 • Stanisław Kania
 • Leon Kasman
 • Nesanel Kichler
 • Czesław Kiszczak
 • Zenon Kliszko
 • Aleksander Kokoszyn
 • Julian Kole
 • Władysław Korczyc
 • Grzegorz Korczyński
 • Franciszek Kotus-Jankowski
 • Władysław Kowalski (polityk)
 • Władysław Kozdra
 • Mirosław Krajewski (działacz robotniczy)
 • Jan Krasicki
 • Wincenty Kraśko
 • Władysław Kruczek
 • Leon Kruczkowski
 • Stanisław Krupa
 • Władysław Kuczewski
 • Stanisław Kujda
 • Józef Kulesza
 • Antoni Kuligowski
 • Feliks Kupniewicz
 • Jerzy Kusiak
 • Wiktor Kuźnicki
 • Wiktor Kłosiewicz

L

 • Józef Lewartowski
 • Wacław Lewikowski
 • Pelagia Lewińska
 • Henryk Ligięza
 • Ignacy Loga-Sowiński
 • Jerzy Lorens

Ł

 • Zofia Ładyńska
 • Stanisław Łapot

M

 • Władysław Machejek
 • Mieczysław Marzec
 • Władysław Matwin
 • Franciszek Mazur
 • Marian Mazur (prokurator)
 • Karol Małłek
 • Stanisław Michalski (działacz robotniczy)
 • Stefan Michnik
 • Mieczysław Mietkowski
 • Kazimierz Mijal
 • Marian Minor
 • Stefan Misiaszek
 • Józef Mitręga
 • Mieczysław Moczar
 • Zygmunt Modzelewski
 • Jerzy Morawski
 • Tadeusz Mrugacz

N

 • Wiktor Nagórski
 • Ryszard Nieszporek
 • Franciszek Nowak (polityk)
 • Roman Nowak
 • Zenon Nowak

O

 • Walenty Obraniak
 • Edward Ochab
 • Franciszek Olejniczak (1885-1943)
 • Józef Olszewski
 • Edwarda Orłowska
 • Paweł Ostasiewicz

P

 • Henryk Palka
 • Antoni Parol
 • Zbigniew Paszkowski
 • Stanisław Pawlak (poseł PZPR)
 • Roman Piotrowski
 • Adam Polewka
 • Mieczysław Popiel
 • Józef Popielas
 • Józef Pruchnik
 • Julian Przyboś
 • Stanisław Przybysz
 • Janusz Przymanowski
 • Jan Ptasiński

R

 • Antoni Ratajczak
 • Adolf Riedel
 • Michał Rola-Żymierski
 • Leon Rubinsztein
 • Bolesław Rumiński
 • Jan Rustecki
 • Jan Rutkiewicz (lekarz)
 • Jan Rutkowski (pułkownik)
 • Rozalia Rybacka
 • Władysław Rypiński
 • Mieczysław Róg-Świostek
 • Wacław Rózga
 • Józef Różański

S

 • Edward Szymański (poseł na Sejm Ustawodawczy)
 • Leon Schiller
 • Jerzy Siedlecki
 • Franciszek Sielańczuk
 • Stanisław Skrypij
 • Stanisław Skrzeszewski
 • Jerzy Smyczyński
 • Włodzimierz Sokorski
 • Sergiusz Soroko
 • Artur Starewicz
 • Leon Stasiak
 • Stefan Staszewski
 • Eugeniusz Stawiński
 • Tadeusz Strzałkowski
 • Ryszard Strzelecki
 • Henryk Szafrański
 • Franciszek Szlachcic
 • Stanisław Szot
 • Jerzy Sztachelski
 • Eugeniusz Szyr

Ś

 • Roman Śliwa
 • Karol Świerczewski

T

 • Michalina Tatarkówna-Majkowska
 • Franciszek Tekliński
 • Walenty Titkow
 • Stanisław Tkaczow
 • Julian Tokarski (polityk)
 • Stanisław Tołwiński
 • Jan Trusz
 • Maria Turlejska
 • Jan Turlejski

W

 • Stanisław Walczak
 • Maria Wedmanowa
 • Władysław Wicha
 • Józef Wieczorek (polityk)
 • Jerzy Wierzchowski
 • Kazimierz Witaszewski
 • Stefan Wolas
 • Władysław Wolski
 • Henryk Woźniak (powstaniec warszawski)
 • Stanisław Wroński
 • Zenon Wróblewski
 • Witold Wyspiański
 • Stanisław Wyłupek

Z

 • Jerzy Zasada
 • Franciszek Zawada
 • Włodzimierz Zduńczyk
 • Wanda Zieleńczyk
 • Jerzy Ziętek
 • Jadwiga Zubrycka

Ż

 • Stanisław Żółtowski

http://www.polishamericancongressnj.org/historiakomunizmu.pdf