284
284
Czesław Partacz
Czesław Partacz, Andrzej Zapałowski
Na zdjęciu po lewej prof. Czesław Partacz, po prawej europoseł dr Andrzej Zapałowski

Czesław Partacz, polski historyk, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dziekan - prof. nadzw. dr hab. Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej.

Rozprawa doktorska pt. Stosunki polsko-ukraińskie w Galicji w latach 1888-1908, obroniona na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Instytucie Historii Wydziału Historycznego w roku 1989 (promotor: Antoni Czubiński). Rozprawa habilitacyjna nt. Kwestia ukraińska w polityce polskiego rządu na uchodźstwie i jego ekspozytur w kraju (1939-1945), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Historii Wydziału Historycznego w roku 2002. Od roku 1981 prowadzi badania historii Polski i Ukrainy oraz stosunków polsko-ukraińskich.


Publikacje:

  • Od Badeniego do Potockiego. Stosunki Polsko-Ukraińskie w Galicji w latach 1888-1908, stron 280, ISBN 83-7174-945-7
  • Polska wobec ukraińskich dążeń niepodległościowych w czasie II wojny światowej, stron 410, ISBN 83-918710-2-9
Rozmowy niedokończone.
Prof. Czesław Partacz - Zbrodnie na Wołyniu i Małopolsce wschodniej.
cz. 1.

Rozmowy niedokończone.
Prof. Czesław Partacz - Zbrodnie na Wołyniu i Małopolsce wschodniej.
cz. 2.