89
86
86
Mikołaj Orechwa

Mikołaj Orechwa vel Mikołaj Kłyszko vel Mikołaj Malinowski (ur. 24 listopada 1902 w Borunach niedaleko Oszmiany, zm. ?) – pułkownik LWP pochodzenia białoruskiego, kierownik Wydziału Personalnego i dyrektor Departamentu Kadr i Szkolenia MBP w latach 1944-1955.

Od 1919 żołnierz Armii Czerwonej, wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej i w bitwie pod Warszawą w 1920. W tym też roku wstąpił do WKP(b). Do 1923 był sekretarzem komitetu gubernialnego w Nowogrodzie, w latach 1923–1924 sekretarz KC Komsomołu Białorusi. Jako delegat Białorusi uczestniczył w II Zjeździe Komsomołu i Kongresie Komunistycznego Międzynarodowego Związku Młodzieży. W 1924 skierowany do pracy komunistycznej w II RP, gdzie przebywał trzykrotnie w latach 1924–1930, 1934–1935 i 1936–1937, ukrywając się pod fałszywymi nazwiskami Malinowski vel Kłyszko. W 1926 został aresztowany w Wilnie i skazany na 5 lat więzienia. Od 1926 członek KC Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi. W 1935 został delegatem Zachodniej Białorusi na VII Kongres Kominternu. W latach 1936–1939 przebywał w Pradze, gdzie został uwięziony. W grudniu 1939 dzięki porozumieniu niemiecko-radzieckiemu wyjechał do ZSRR.

W 1944 oddelegowany do pracy w polskim MBP, gdzie w stopniach majora, podpułkownika i pułkownika był na stanowisku Kierownika Wydziału Personalnego MBP. Po 1956 powrócił do ZSRR.