3631
2231
Petro Olijnyk ps. Enej
Petro olijnyk

Petro Olijnyk ps. Enej (ur. 9 lipca 1909 w wsi Mołodnycze, zm. 17 lutego 1946 koło wsi Rudnyki na Wołyniu) – ukraiński nazista, członek OUN, pułkownik UPA, w 1943 roku kierował mordami ludności polskiej na Wołyniu, zbrodniarz ludobójca, sadysta i psychopata który słynął z tego ze własnoręcznie odrąbywał głowy swoim ofiarom.

Służył w Wojsku Polskim jako agent OUN, już w czasie studiów wstąpił do Or­ga­ni­za­cji Ukraińskich Nacjonalistów i jawnie zwalczał państwo polskie (IIRP).

W 1941 był członkiem grup marszowych, w 1942 był obwodowym przewodniczącym OUN w obwodzie dniepropietrowskim.

Grupy marszowe OUN - zorganizowane przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) grupy, mające za zadanie utworzyć na terenach zajętych przez armię niemiecką sieć administracji, policję, jednostki wojskowe, siatkę organizacyjną OUN, czyli zręby organizacji planowanego rasistowskiego państwa ukraińskiego na ziemiach polskich.

Polskie ofiary Eneja
Polskie ofiary Eneja

W 1943 był or­ga­ni­za­to­rem od­dzia­łów U­kra­iń­skiej Powstańczej Ar­mii w re­jo­nie Rów­ne­go i Krze­mień­ca, oraz dowódcą Okręgu Woj­sko­we­go (WO) UPA Bohun. W latach 1944–1945 był prze­wod­ni­czą­cym OUN na Wschodnią Ukrainę, w latach 1945–1946 or­ga­ni­za­cyj­nym referentem OUN tzw. Zachodniej Uk­ra­iny (na­zew­nic­two Stalina - do­ty­czą­ce pol­skich ziem wschod­nich IIRP).

Zginął 17 lutego 1946 r. na Wołyniu uciekając przed NKWD.Ten ukraiński zbrodniarz został upamiętniony przez młodych Ukraińców którzy założyli zespół muzyczny i na jego cześć nazwali go Enej!


Enej

Enej – ukraiński zespół wykonujący muzykę z pogranicza folku, ska i szeroko pojętej alternatywy, założony w 2002 roku w Olsztynie, przez braci Piotra i Pawła Sołoduchów (Ukraińców zafascynowanych ukraińskim ruchem nacjonalistycznym OUN-UPA) oraz ich przyjaciela Łukasza Kojrysa, pełniącego funkcję menadżera zespołu. Enej, ze względu na korzenie składu zespołu, czerpie inspiracje z kultury ukraińskiej i ideologi OUN-UPA.

Koncerty są żywiołem zespołu Enej. To one wylansowały kapelę - zespół był kluczowym punktem wielu Juwenalii. Po koncercie na Przystanku Woodstock w 2010 roku rozpoczęła się kariera, dzięki wsparciu Jurka Owsiaka.

Rok później wystapili w programie Must Be the Music, którego oczywiście „zostali finalistą.”, dzięki tzw. jury MBM.

Wydali trzy płyty: "Ulice", "Folkorabel" i "folkhorod".


Godło OUN-B
Godło OUN-B
Godło OUN-M
Godło OUN-M

Enej postanowił zagrać dla Polonii w USA. Grali tam przecież prawie wszy­scy przedstawiciele polskiej estrady. To przy­go­da, któ­rej nie może się op­rzeć, ża­den polski mu­zyk, czy to rockowy, po­po­wy, disco-polowy, czy es­tra­do­wy. Jak jeden mąż ja­dą, gra­ją i wra­ca­ją. Nies­te­ty Enej na razie nie zagra w Chicago - nie otrzymali wiz ze względu na nazwę zespołu i ich idola Eneja.


Ciekawostka:

Teledysk "Enej" do piosenki "Symetryczno-liryczna" powinien być na­tych­miast ZAKAZANY! Zawiera, wyrażone nie wprost aluzje do ataków UPA na polskie wioski. Bez żadnego związku z tekstem piosenki znaleźć tam można m.in następujące obrazy:
- wioska przed wschodem słońca,
- tłum wyłaniający się zza wzgórza, zmierzający do wioski,
- rąbanie siekierą,
- nabijanie widłami,
- stodoła pełna ludzi,
- podżeganie ognia,
etc.
wszystko w tradycji OUN-UPA!

To jawna prowokacja...ten teledysk był promowany w 2013 roku na przebój lata! Tego lata gdy obchodzona była 70 rocznice Zbrodni Wołyńskiej!