99
63
63
Narodowodemokratyczna Partia Niemiec - Unia Ludowa

Narodowodemokratyczna Partia Niemiec - Unia Ludowa (Nationaldemokratische Partei Deutschlands – Die Volksunion, NPD – Die Volksunion) – niemiecka partia o programie nacjonalistycznym, antypolskim i antysemickim, jest kontynuatorką istniejącej w latach 1950-1964 Niemieckiej Partii Rzeszy. Założona 28 listopada 1964 w Hanowerze, z połączenia kilku mniejszych partii. NPD liczy ok. 7000 członków (2006). Organem prasowym partii jest Deutsche Stimme (gazeta była do niedawna drukowana w Polsce). Skandal finansowy doprowadził partię pod koniec 2008 roku na skraj bankructwa.

Plakat wyborczy NPD z 2005

W swoim programie postuluje m.in. rewizje granic między­pań­stwo­wych, m.in. z Polską oraz docenienie socjalnego dorobku narodowo socjalistycznej III Rzeszy. Celem NPD jest również zmiana konstytucji, bez­poś­red­nie wybory prezydenckie, renegocjacja układów między­na­ro­do­wych, referendum w spra­wie członkostwa w UE i przywrócenie marki niemieckiej. NPD dąży do wprowadzenia demokracji wzorowanej na szwajcarskich kantonach, które posiadają bardzo szeroką autonomię. Wspiera w Polsce – separatystyczną organizację RAŚ [ Ruch Autonomii Śląska] dążącej do oderwania Śląska od Polski i rozbicia jej na regiony.

NPD co roku uczestniczy w marszach upamiętniających ofiary bombardowań Drezna.

W 2003 Federalny Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie o delegalizację partii wszczęte na wniosek rządu uzasadniając to tym, że działalność NPD była w dużej części inspirowana przez agentów Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji w kierownictwie partii i nie sposób było odróżnić działań partii od działań wywiadu. Zamiar rozważenia ponownego złożenia przez współrządzące SPD wniosku o delegalizację partii NPD zasugerował przewodniczący Kurt Beck. Miesiąc wcześniej za takim rozwiązaniem opowiedział się także szef frakcji socjaldemokratów w Bundestagu Peter Struck.

Centralna Rada Żydów w Niemczech domaga się delegalizacji partii NPD

Z tytułu dostania się do Landtagu w Schwerinie i stworzenia własnej frakcji z państwowego budżetu NPD otrzymuje rocznie 600 tys. euro. Dwukrotnie więcej otrzymała w 2005 walcząca o wyższe emerytury partia Szarych Panter.

Oskarżony o oszustwa finansowe i defraudację skarbnik partii Erwin Kremna został aresztowany i postawiony przed sądem za wyprowadzanie pieniędzy z subwencji do sieci prywatnych firm. W maju 2008 Sąd Administracyjny w Berlinie nakazał partii zwrot ponad 850,000€, które partia otrzymała pod koniec lat dziewięćdziesiątych.

NPD nawiązało też ścisłą współpracę z nacjonalistami i neonazistami ukraińskimi tworząc front antypolski., czego przykładem jest współpraca NPD-UNA-UNSO.

Aktywiści UNA-UNSO i NPD – Kijów – 2000

Na 10 jubileuszowym zjeździe UNA-UNSO w 2000 roku ho­no­ro­wy­mi gośćmi byli Holger Apel i Gerd Finkenwirth przedstawiciele niemieckiej NPD. Partia ta podpisała z UNA-UNSO po­ro­zu­mie­nie o przyjaźni i współpracy. Holger Apel przywitał delegatów zjazdu; jego słowa o Przemyślu, który nie powinien należeć do Polski, tylko do Ukrainy nag­ro­dzo­ne zostały burzliwą owacją; następnie przekazał w darze sztandar NPD. Andrzej Szkil odwdzięczył się podarowaniem NPD sztandaru UNSO; w przemówieniu stwierdził, że Koenigsberg obecnie Kaliningrad to niemieckie miasto. Obaj wodzowie zadeklarowali ścisłą współpracą w realizacji zmian obecnych granic, tak aby obecną granicę ukraińską przesunąć na zachód aż pod Kraków a niemiecką na wschód pod Katowice.

Plakat - Polen invasion stoppen

W 2009 roku NPD rozpoczął antypolską akcję "Zatrzymać polską inwazję", niem. Poleninvasion stoppen to hasło wykorzystywane w akcji plakatowej NPD. Plakaty wywieszono przy granicy z Polską, np. w Löcknitz i Görlitz, prawdopodobnie po raz pierwszy w maju 2009. Sąd w Greifswaldzie nakazał zwrócić NPD usunięte plakaty i zezwolić na ich wieszanie. Później sąd wyższej instancji uznał, że plakaty podżegają do nienawiści i zakazał ich wieszania.


Liderzy NPD

  • Friedrich Thielen 1964-1967
  • Adolf von Thadden 1967-1971
  • Martin Mussgnug 1971-1990
  • Günter Deckert 1991-1996
  • Udo Voigt 1996-