36
35
35
Nowe Widnokręgi

Nowe widnokręgi – początkowo miesięcznik, potem dwutygodnik społeczno-literacki, oficjalny organ komunistycznego, Związku Pisarzy Radzieckich wydawany od 1941 w okupowanym przez ZSRR Lwowie, o charakterze antypolskim, skupiający zdrajców narodowych którzy aktywnie popierali oderwanie Lwowa od Polski oraz aneksje wschodnich terenów II RP przez ZSRR na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow.

Później jako organ Związku Patriotów Polskich, pod redakcją Wandy Wasilewskiej. Na jego łamach publikowali swoje utwory m. in. Mieczysław Jastrun, Stanisław Jerzy Lec, Leon Pasternak, Tadeusz Peiper, Julian Przyboś, Jerzy Putrament, Adam Ważyk.

Pismo istniało do 1946.

Warto przy tej okazji przypomnieć skład redakcyjny "Nowych Widnokręgów" Redaktor naczelny- Wanda Wasilewska, kolegium redakcyjne : Tadeusz Boy-Żeleński, Janina Broniewska, Zofia Dzierżyńska, Julian Przyboś. Po wojnie Broniewska i Przyboś będą podporą indoktrynacji komunistycznej satelitarnego państwa Stalina. Wspomniane kolegium jednogłośnie wystosowało wiernopoddańcze pienia pod adresem Stalina i ZSRR wyrażając radość z likwidacji państwa polskiego i włączenia jego terenów pod sowiecką okupacją w skład ZSRR. Rzecz ma miejsce w czasie wielkich czystek etnicznych (mordowanie Polskiej inteligencji i masowe zsyłki niedobitków na Sybir lub do Kazachstanu.

Nowe Widnokręgi
Pierwszy numer "Nowych Widnokręgów" ze stycznia 1941r.