62
62
58
Franciszek Maurer
Franciszek Maurer

Franciszek Maurer urodził się 7 listopada 1918 roku w Łącku koło Nowego Sącza, w części Polski okupowanej przez cesarstwo Austro-Węgierskie. Cztery dni póź­niej Pol­ska odzyskała nie­pod­leg­łość.

Po ukończeniu gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki we Lwowie w 1938 roku, rozpoczął studia architektoniczne na Politechnice Lwowskiej. Studia, które kontynuował podczas okupacji sowieckiej oraz niemieckiej, ukończył w 1943 roku. Podczas okupacji uczestniczył w akcjach konspiracyjnych oddziałów Armii Krajowej pod pseudonimem "Zyndram".


Akcja wieszania flag we Lwowie [Akcja Burza]

Żołnierze AK z plutonu podchorążego Stanisława Ropuszyńskiego, wchodzącego w skład 19. pułku piechoty, (m.in. Franciszek Maurer pseudonim Zyndram, Franciszek Orzechowski pseudonim Oksza, Grzesio oraz Ryszard Orzechowski pseudonim Jan) przedostali się do budynku Ratusza i pod ostrzałem niemieckim wywiesili na wieży ratuszowej flagę polską, amerykańską, angielską i sowiecką. Dowództwo radzieckie wkrótce zarządziło ich zdjęcie, motywując to tym, że pomagają one Niemcom, obecnym jeszcze w mieście, rozeznać sytuację. Inni żołnierze AK wywiesili flagę na tzw. Gmachu Sprechera, przy ul. Akademickiej, gdzie mieściła się Komenda Śródmieścia oraz na Politechnice, zdobytej przez Oddział Kedywu Okręgu Lwów.

Od 1946 roku pracował jako architekt nad odbudową kraju. Był kierownikiem działu Zarządu Odbudowy Kolei w Katowicach. W 1948 roku przeniósł się do Gliwic, gdzie był głównym projektantem odbudowy Starówki. Równocześnie od 1949 roku rozpoczął pracę na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, gdzie zajmował się dydaktyką i pracą naukową, głównie z dziedziny historii architektury i urbanistyki oraz konserwacji zabytków. Pracę doktorską obronił w 1965 roku na Politechnice Gdańskiej.

Franciszek Maurer jest członkiem Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i Katowicach, Komisji Architektury i Urbanistyki oraz Wojewódzkiej Rady Ochrony Dóbr Kultury Materialnej w Katowicach. Za swoją pracę otrzymał szereg odznaczeń, między innymi Złoty Krzyż Zasługi, Order Polonia Restituta, Order Świętego Stanisława Pierwszej Klasy.

Od najmłodszych lat wielkim umiłowaniem i pasją Franciszka Maurera był rysunek i malarstwo, czego dał wyraz w licznych wystawach w kraju i zagranicą, między innymi we Wiedniu, Rzymie, Weronie, Turynie i za oceanem w Toronto.

Gliwice są miejscem gdzie można podziwiać wiele prac grafiki ściennej sgrafitto jak tablice pamiątkowe: generała Emila Fieldorfa "Nila" na kościele św. Barbary, Wojciecha Korfantego na ulicy Korfantego, generała Berbeckiego na domu w którym mieszkał, przy ul. Puszkina, Cypriana Kamila Norwida przy ulicy Norwida 1, Józefa Piłsudskiego przy Placu Piłsudskiego oraz św. Jadwigi przy kościele Wszystkich Świętych.

Pasja twórcza Franciszka Maurera stanowi ważny element w Jego pracy dydaktycznowychowawczej i szerzenia zainteresowań artystycznych wśród studentów architektury oraz krzewienia ogólnej kultury artystycznej.

Franciszek Maurer zmarł 10 lipca 2010 w Gliwicach. Był aktywny do końca. Ostatni jego projekt, tablica dla generała Nila została odsłonięta we wrześniu 2009 roku. Tablicy dla księdza Popiełuszki już nie dokończył. Przeżył 92 lata.

http://www.alfalabs.net/fr/browser.html?lang=pl