845
523
Gestapo
Gestapo
Symbole Gestapo

Gestapo (niem. Geheime Staatspolizei - Tajna Policja Państwowa) - tajna policja utworzona w nazistowskich Niemczech 26 kwietnia 1933, która w sposób bezwzględny zwalczała wszelkie przejawy oporu, rozwiązana wraz z upadkiem III Rzeszy w 1945.

W latach 1939-1945 gestapo wchodziło w skład Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (Reichssicherheitshauptamt - RSHA), jako jego IV Urząd. Gestapo działało na terenie państwa niemieckiego, oraz we wszystkich okupowanych przez III Rzeszę państwach europejskich, stanowiąc główny czynnik terroru i odgrywając główną rolę w inspirowaniu i realizowaniu zbrodniczych planów rasistowskiej polityki narodowych socjalistów. Wielu członków Gestapo przydzielanych było także do jednostek Einsatzgruppen. Gestapo liczyło ok. 40000 funkcjonariuszy i personelu pomocniczego.

Na początku marca 1940 w Zakopanem miała miejsce wspólna konferencja NKWD i Gestapo, na której omówiono metody pracy operacyjnej przeciwko polskiemu podziemiu i wymieniono się informacjami, Rosjanie wydali Niemcom zbiegłych do ZSRR komunistów niemieckich i austriackich. Gestapo szkoliła również w specjalnych ośrodkach bojówki nazistowskich ukraińskich nacjonalistów OUN[SB] których zadaniem było wymordowanie Żydów i Polaków na wschodnich terenach II Rzeczypospolitej.

Działania Gestapo nie podlegały żadnej kontroli, ani zaskarżeniu przed sądem.

W 1946 Gestapo zostało uznane za organizację przestępczą, winną ludobójstwa i zbrodni wojennych, przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze.