458
454
Gazeta Lwowska

Gazeta Lwowska - polski dwutygodnik społeczno-kulturalny wydawany od 1990 do 2012 we Lwowie; jedno z najstarszych polskich czasopism, nawiązuje do tradycji polskiego dziennika o tym samym tytule wydawanego w latach 1811–1944.

W latach 1811–1918 „Gazeta Lwowska” była organem pra­so­wym władz zaboru austriackiego i po­cząt­ko­wo o­gra­ni­cza­ła się do publikowania ogłoszeń u­rzę­do­wych, jed­nak od 1873, kiedy stanowisko redaktora naczelnego objął Władysław Łoziński, zamieszczała wiadomości krajowe i zagraniczne oraz felietony, a od 1874 publikowała stały dodatek miesięczny „Przewodnik Naukowy i Literacki” poświęcony literaturze, historii, geografii, etnografii i ekonomii. Z Gazetą Lwowską współpracowali m.in. Adam Krechowiecki, Ludwik Kubala, bracia Walery i Władysław Łozińscy, Karol Szajnocha, Józef Szujski, Alfred Wysocki.

W 1914 redakcja „Gazety Lwowskiej” na krótko przeniosła się do Nowego Sącza.

Po 1918 jedna z gazet, które ukazywały się w województwie lwowskim, w latach 1927–1935 jej redaktorem naczelnym był Marceli Szarota.

Od 24 grudnia 1990 ukazywała się we Lwowie jako pismo Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (TKPZL).

W 2012 roku wydawania gazety zaprzestano z powodu braku finansowania organizacji polonijnych (w tym kresowych) przez rząd Donalda Tuska którego celem jest wyniszczenie żyjących tam Polaków.

Rząd Donalda Tuska wstrzymał pomoc dla Polaków na Wschodzie natomiast znalazł w budżecie ogromne kwoty na wspieranie mniejszości w Polsce.

Mniejszość ukraińska w Polsce otrzymała wilomilionowe dotacje:

dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji:

 • Wydanie Rocznika ALMANACH UKRAIŃSKI 2013
 • Wydawanie tygodnika NASZE SŁOWO w 2012 r.
 • Działalność Chórów i Zespołów Artystycznych
 • Działalność Bieżąca ZUwP w 2012 r.
 • Działalność Ośrodków Kultury Ukraińskiej w 2012
 • Ukraińskie Jarmarki
 • Ukraińskie spotkania na pograniczach
 • Misteria Kupalskie 2012
 • Dziecięce festiwale i konkursy
 • Dni Kultury Ukraińskiej w Regionach
 • Programy edukacji dzieci i młodziezy
 • 65.rocznica akcji «Wisła» - obchody ogólnopolskie
 • Jubileusz 40-lecia Ukraińskiego Chóru Męskiego "Żurawli"

dzięki dotacji Ministra Edukacji Narodowej:

 • Projekt MN/2012/201228 – w ramach programu "Wspieranie inicjatyw edukacyjnych realizowanych na rzecz uchodźców oraz mniejszości narodowych/etnicznych mieszkających w Polsce, służących kultywowaniu języka, tradycji i kultury kraju pochodzenia lub nauczania języka polskiego",
 • Ogólnopolskie warsztaty tańca ludowego" – w ramach programu "ŻyjMy z PASJĄ Projekty wspierające rozwijanie aktywności własnej dziecka. wychowanie w partnerstwie, wzajemny szacunek i akceptację"

do tego doliczyć trzeba:

 • wydanie internetowe czasopisma Ridna Mowa
 • program telewizyjny Telenowyny w TVP3

Na to rząd Donalda Tuska znalazł ogromne pieniądze w polskim budżecie natomiast na wsparcie Polaków żyjących na terenie Ukrainy, szczególnie na polskich ziemiach które trafiły pod okupacje radziecką w 1945 roku a teraz są pod administracja ukraińska nagle mu zabrakło tylko nie kasy a dobrej woli. Obecnie Polacy na Ukrainie są traktowani jak obywatele III kategorii, maja takie prawa jak mieli Polacy ww GG pod rządami Hansa Franka.

Ciekawostką jest fakt że rząd ukraiński w praktyce nie wspiera ani finansowo ani w żaden inny sposób organizacji polskich na Ukrainie a wręcz przeciwnie dąży do ich likwidacji za zgodą tzw. polskiego rządu Donalda Tuska.

Należy więc wstrzymać dotowanie Związku Ukraińców w Polsce a środki te przeznaczyć na pomoc dla Polaków na Ukrainie, tym bardziej że pochodzą one z polskich podatków.