368
368
Federacja Rodzin Katyńskich (Komitet Katyński)

Federacja Rodzin Katyńskich (Komitet Katyński) – polska organizacja pozarządowa, skupiająca działaczy Rodzin Katyńskich z terenu całego kraju, stawiająca sobie za cel upamiętnienie ofiar zbrodni katyńskiej i pielęgnowanie pamięci o polskich ofiarach komunizmu w ZSRR. Powołana 3 grudnia 1992 z inicjatywy Bożeny Łojek.

Z inicjatywy Federacji powstały m. in. cmentarze wojenne, w miejscach egzekucji polskich oficerów w Katyniu, Miednoje i Charkowie.