3634
2694
2694
Marian Cimoszewicz
Marian Cimoszewicz
Marian Cimoszewicz

Ur. W 1917r w Uljanowsku, zam. Endrychowce pow. Wołkowysk, komunista, agent NKWD. Robotnik. drogowy, w 1939r nie powołany do wojska Polskiego - był już wówczas agentem NKWD. We wrześniu po agresji Armii Czerwonej błyskawicznie awansuje - jest u nich poborcą dostaw obowiązkowych w Wołkowysku-- rekwirował płody rolne na rzecz okupanta - Bolszewików. Na początku 1940r jest seksotem-- tajnym donosicielem komisarza NKWD Kuprianowa w Parowozowni B-stok. W pażdzierniku 1940r skierowany do Armii Czerwonej- Szkoła Podoficerów Radiotechnicznych. w Rostowie nad Donem. W czasie wojny jest w Jednostce. Specjalnej NKWDSMIERSZ. W 1943r po kursie pracowników „oświatowych”- politycznych przeniesiony do Armii Berlinga. Od zakończeniu wojny do 1972r w organach Informacji Wojskowej i WSW, w tym: Komendant Gł. Zarz. Inf. WP (1948-50), szef Inf. Wojsk. w Wojskowej Akademii Techn.-1951-54, szef Wydz. Inf. Wojsk. Garnizonu W-wa-1954-57 (z ukończoną w 1934r z przerwami szkołą podstawową), oraz Szef Oddz. III i z-ca Oddz. I WSW w stopniu płk.. W latach 1945-46 uczestniczył w likwidacji podziemia AK. Wzbudzał powszechny strach i grozę w WAT, był gorszy od sowieckiego Komendanta WAT gen. Leoszeni który wielu Polaków- jak zeznają świadkowie, wybronił z łap „polaka” Cimoszewicza. Aresztował pierwszego komendanta i twórcę WAT gen. Grabczyńskiego. Nakazał zbudować celę pod schodami o nieludzkich warunkach w której więził m.in. kpt. Słowika (którego żona była w ciąży) przez 11 mies., przesłuchiwał go z bronią w ręku tzw. konwejerem-do utraty przytomności, niszcząc go fizycznie i psychicznie. Przesłuchiwał z bronią wielokrotnieczęsto grożąc powieszeniem- min. Romualda Ułasa, (którego ojca w 1952r zamordowano w wojewódzkim. UB w Białymstoku za udział w AK) Kossowskiego, Walenczaka, Krzyżanowskiego, Downara, Kaliskiego i wielu, wielu innych. Usuwał z pracy b. AK-owców m.in. p. Cymerman, a na jej miejsce zatrudnił swoją żonę. Wysiedlano prawowitych właścicieli z domów (14-tu) i wprowadzano tam oficerów Informacji Wojskowej, sam również zamieszkał w takim domu. W r.1954 ukończył kurs Dowódców Oficerów Informacji, potem-1955-57 liceum wieczorowe i Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów przy Wojskowej Akademii Politycznej im. F. Dzierżyńskiego. Moc medali i odznaczeń. Był wiec jednym z najbardziej zaufanych i wiernych komunistów na Polskę dla zniszczenia Jej patriotycznego żywiołu. Był Jej wieloletnim i wielokrotnym katem.

"Decyzją z dnia 7-X-1992 r. na podst. Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. pozbawiam uprawnień kombatanckich Cimoszewicza Mariana s. Wincentego. Uzasadnienie:..... Na podstawie Zeszytu Ewidencyjnego Centr. Arch. Wojsk. stwierdza się, że MC służył w Inf. Wojsk. od 07. 1945 do 01. 1957. Zaświadczenie Nr. 15/76 z dnia 30-01-1976 wydane przez Jednostkę Wojskową Nr 2375 podaje, że w/w w latach 1945-1946 "uczestniczył w likwidacji podziemia".


Jego synem jest Włodzimierz Cimoszewicz

Włodzimierz Cimoszewicz
Włodzimierz Cimoszewicz

Włodzimierz Cimoszewicz

(ur. 13 września 1950 w Warszawie) – komunista, prawnik. Wiceprezes Rady Ministrów oraz minister spra­wied­li­wo­ści i pro­ku­ra­tor generalny (1993–1995), wicemarszałek Sejmu (1995–1996), prezes Rady Ministrów (1996–1997), mi­ni­ster spraw zagranicznych (2001 – 2005) oraz marszałek Sejmu (w 2005). W latach 1989–2005 poseł na Sejm X, I, II, III i IV kadencji, od 2007 senator VII i VIII kadencji.

Tajny współpracownik wywiadu PRL - „Carex”. Figuruje w archiwum Zarządu Wywiadu. Nr rejestr. 13613, data rejestr. 25.09.80. Organ rejestr. wydz. II dep. I Warszawa. Nr arch. J- 8938, data archiwizacji 24.08.84.