394
401
402
Bolesław Budelewski
Bolesław Budelewski

(1910–1948), pseudonim „Pług”, żołnierz Armii Krajowej i Narodowego Zjed­no­cze­nia Wojskowego. W okresie okupacji niemieckiej żołnierz Obwodu AK Os­tro­łę­ka. Od stycznia 1946 r. w Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym, dowódca kom­pa­nii terenowej NZW w gminie Troszyn, podlegającej Komendzie Powiatu „Ora­wa” (Ostrołęka). 24 lipca 1947r. ujęty przez funkcjonariuszy UB pod zarzutem dzia­łal­no­ści w strukturach NZW. Wy­ro­kiem komunistycznego Wojskowego Są­du Re­jo­no­we­go w Warszawie z 5 maja 1948 r. skazany na karę śmierci. Zamordowany 15 lipca 1948r. w wię­zie­niu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.