868
424
Andżelika Borys
Andżelika Borys
Andżelika Borys

Andżelika Borys (ur. 14 października 1973 we wsi Grzebienie rejonu grodzieńskiego - po IV rozbiorze Polski teren ten trafił pod okupacje ZSRR, obecnie administrowany jest przez Białoruś) – nauczycielka i działaczka mniejszości polskiej na Białorusi. Od 2005 przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi nieuznawanego przez władzę Aleksandra Łukaszenki.

Ukończyła szkołę średnią w grodzieńskiej wiosce Podlipki, a następnie technikum pedagogiczne w Zamościu oraz studia pedagogiczne i psychologiczne w Białymstoku. Po studiach powróciła na Białoruś, by wykładać język polski w polskiej szkole w Grodnie i w Odelsku. W 1995 została członkiem Związku Polaków na Białorusi (ZPB), a po trzech latach przewodniczącą jego wydziału edukacji. Na szóstym zjeździe ZPB w marcu 2005 wybrano ją, ku zaskoczeniu władz Białorusi, przewodniczącą Związku. Zastąpiła na tym stanowisku kolaborującego z władzami państwowymi Tadeusza Kruczkowskiego. 12 maja 2005 Ministerstwo Sprawiedliwości Białorusi na rozkaz Łukaszenki, unieważniło zjazd.

Za swoją działalność wielokrotnie była ścigana przez tzw. białoruski wymiar sprawiedliwości. Od marca 2005 została 85 razy przesłuchana przez KGB, prokuraturę oraz milicję, ostatni raz - w sierpniu 2009 roku. Kilkakrotnie była skazana na wysokie kary grzywny oraz aresztu. Ostatni raz została ukarana 9 czerwca 2008 grzywną wysokości Br 1 mln 400 tys. (ponad 400 €) za zorganizowanie 2 maja 2008 w Grodnie koncertu polskiego zespołu Lombard.

15 marca 2009 została ponownie wybrana przewodniczącą ZPB na kolejną czteroletnią kadencję.