144
141
141
Łazar Aransztan

Łazar Aransztam, ps. Artur, Jakub Czarniak (ur. 21 czerwca 1896 w Równem, zm. 1939) – białoruski działacz społeczny i partyjny, politruk, agent sowiecki w Polsce.

W 1915 wstąpił do SDPRR(b). Podczas pobytu w Moskwie wziął udział w rewolucji październikowej. Służył w Armii Czerwonej jako komisarz dywizji i komisarz inspekcji artylerii. W 1924 władze WKP(b) skierowały go do podziemnej pracy partyjnej na terenie północno-wschodniej Polski . Wszedł w skład Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi jako sekretarz jej KC oraz członek KC KPP. W tym samym roku został aresztowany przez władze polskie. W 1928 wyjechał do ZSRR w ramach wymiany więźniów politycznych. Na Białorusi radzieckiej pełnił obowiązki sekretarza komitetu okręgowego KP(b)B w Witebsku.

Od 1929 był dyrektorem zarządu politycznego białoruskiego okręgu wojskowego. Od 1933 analogiczną funkcję pełnił na Dalekim Wschodzie. Podczas czystek stalinowskich aresztowany i zamordowany.