154
172
172
27 Pułk Ułanów im. Króla Stefana Batorego
27 Pułk Ułanów
Odznaka 27 Pułku Ułanów

27 Pułk Ułanów im. Króla Stefana Batorego (27 p.uł.) - oddział kawalerii Wojska Polskiego II RP.

27 lipca 1920 wydane zostały rozkazy dotyczące sformowania w Szwadronie Zapasowym 3 Pułku Ułanów, w Kaliszu 203 Ochotniczego Pułku Ułanów. 29 lipca rtm. Adam Zakrzewski podpisał pierwszy rozkaz pułkowy, w którym między innymi wyznaczył dowódców formujących się szwadronów. 2 sierpnia na rynku w Kaliszu mjr Zygmunt Podhorski dokonał przeglądu pułku i odebrał przysięgę. Dwa dni później pułk wyjechał koleją z Kalisza i 6 sierpnia rano wyładował się w Ciechanowie. Pułk, w składzie VIII Brygady Jazdy, wziął udział w wojnie z bolszewikami. 10 lutego 1921 pułk załadował się w Kowlu i przybył do Konina, skąd 18 lutego przemaszerował do pierwszego garnizonu pokojowego - Włocławka. W dniach 13-19 sierpnia 1921 pułk przybył do garnizonu Nieśwież.

Święto pułkowe obchodzono 27 lipca, w rocznicę powstania pułku.

Kampanię wrześniową pułk odbył w składzie Nowogródzkiej Brygady Kawalerii. Pułk walczył pod Mińskiem Mazowieckim (13 września), Krasnobrodem (23 września), Hutą Różaniecką i Morańcami (26 września). 27 września pod wsią Władypol pułk kapitulował otoczony przez Armię Czerwoną.

Pułk został odtworzony w ramach AK, rozwiązanie pułku nastąpiło w styczniu 1945.