152
253
253
1 Pułk Piechoty KOP

1 Pułk Piechoty KOP - oddział piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza.

Pułk walczył w składzie 1 Bry­ga­dy Górskiej

Oddział sformowany został w marcu 1939 przez Pułk KOP "Snów", przegrupowany na południe kraju i pod­po­rząd­ko­wa­ny dowódcy Armii "Kra­ków". 10 lipca pułk pod­po­rząd­ko­wa­ny został dowódcy pododcinka Nr 1 "Sucha", który w sierpniu prze­mia­no­wa­ny został na 1 Brygadę Górską. W składzie tej bry­ga­dy rozpoczął kampanię wrześ­nio­wą lecz już 1 wrześ­nia podporządkowany został dowódcy 10 Brygady Ka­wa­le­rii. 4 września został od­rzu­co­ny przez niemiecki XXII Korpus Armijny z rejonu Msza­ny Dolnej.Organizacja i obsada personalna pułku we wrześniu 1939

  • Dowództwo (Dowództwo Pułku KOP "Snów")
    • dowódca - ppłk Wojciech Wójcik
  • I batalion (Batalion KOP "Snów I") – ppłk Jan Kazanowski
  • II batalion (Batalion KOP "Snów II") – mjr Czesław Jakub Jamka

Bibliografia

  • dr Jerzy Prochwicz, "Walki oddziałów KOP na obszarach północno-wschodniej Polski", Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 13, Białystok 2000.
  • dr Jerzy Prochwicz, Andrzej Konstankiewicz, Jan Rutkiewicz, "Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939", wyd. Barwa i Broń, Warszawa 2003, ISBN 83-900217-9-4 (formalnie błędny numer ISBN).