260
133
259
Zbrodnie kolaborantów i nacjonalistów litewskich

Z

  • Zbrodnia w Glinciszkach
  • Zbrodnia w Ponarach