53
56
56
Kazimierz Wojtowicz

Kazimierz Wojtowicz ps. "Głóg" (ur. 7 marca 1913 r. w Hanaczowie, zm. 19 stycznia 1996 r.) – podporucznik AK, dowódca obrony Hanaczowa przed UPA, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

W 1934 r. ukończył podoficerską szkołę 14 pułku Ułanów Jazłowieckich we Lwowie. Podczas wojny obronnej w 1939 awansowany do stopnia wachmistrza walczył koło Zbąszyna, pod Kutnem. Wziął udział w obronie Warszawy. Za zasługi w tych walkach otrzymał Krzyż Walecznych.

Po kapitulacji przedostał się do Lwowa, gdzie udzielał się w konspiracji w organizacji Służba Zwycięstwu Polski. Odkomenderowany do Hanaczowa w listopadzie utworzył okręg SZP Hanaczów i był jego komendantem. Jego oddział starał się ochraniać polską ludność przed wywózkami na Syberię. W czerwcu 1941 r. przeprowadził udaną akcję odbicia polskich jeńców wojennych z rąk NKWD, przed wywozem do łagrów i niechybną śmiercią.

Na przełomie 1943/1944 zorganizował obronę polskiej ludności Hanaczowa i wziął aktywny udział w walkach. Osobiście poprowadził kontratak w decydującej fazie bitwy, który rozstrzygnął o niepowodzeniu ataku UPA i dzięki temu ocalił zgromadzoną w Hanaczowie ludność cywilną. Przypłacił to ciężką raną ręki.

W uznaniu zasług awansowany na podporucznika. Pod koniec 1944 r. na wniosek mjr. A. Sawickiego i komendanta AK Obszaru Lwów płk/gen. Władysława Filipkowskiego został czterokrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych.

Po wojnie poszukiwany przez NKWD i UB, kilkakrotnie zmieniał miejsce zamieszkania wraz z rodziną. W ostatnich latach życia mieszkał w Radzimowie. Po śmierci został pochowany z honorami wojskowymi na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

Od 1942 r. z inicjatywy Kazimierza Wojtowicza mieszkańcy Hanaczowa udzielali we wsi schronienia kilkudziesięciu Żydom oraz pomagali kilkuset ukrywającym się w okolicznych lasach. Żydzi tworzyli własny oddział partyzancki pod dowództwem Abrama Bauma "Bunia", który brał udział w walkach obronnych Hanaczowa. Służył w nim m.in. Leopold Kleinmann (Kozłowski) - „Poldek”, późniejszy kompozytor.

W 1993 roku za ratowanie Żydów Kazimierz Wojtowicz wraz z braćmi – Alojzym i Antonim (pośmiertnie) został odznaczony medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.


Odznaczenia

  • Krzyż Walecznych
  • Sprawiedliwy wśród Narodów Świata