278
278
Waldemar Tomaszewski
Waldemar Tomaszewski

Waldemar Tomaszewski, lit. Valdemar Tomaševski (ur. 3 marca 1965 w Nowosiółkach koło Wilna) – litewski polityk, inżynier i samorządowiec, działacz polskiej mniejszości narodowej na Litwie, przewodniczący AWPL, w latach 2000–2009 poseł na Sejm Republiki Litewskiej, deputowany do Parlamentu Europejskiego.

W latach 1983–1990 studiował inżynierię na Wileńskim Uniwersytecie Tech­nicz­nym. Od 1992 do 1996 pracował w sekretariacie frakcji poselskiej Związku Polaków na Litwie.

Od 1994 należy do Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Na III zjeździe tej organizacji w 1999 został wybrany jej przewodniczącym (wybór potwierdzano na zjazdach IV i V). W 1995, 1997, 2000 i 2007 był z jej ramienia wybierany do rady rejonu wileńskiego. W latach 2000–2003 zajmował stanowisko zastępcy mera tej gminy.

W 2000 został wybrany posłem na Sejm Republiki Litewskiej w okręgu Wilno-Soleczniki. Kilkakrotnie w tej kadencji zmieniał kluby parlamentarne, zasiadał m.in. we frakcji Związku Ojczyzny, frakcjach łączonych, ostatecznie znalazł się wśród stronników odwołanego prezydenta Rolandasa Paksasa. W 2004 bez powodzenia kandydował do Parlamentu Europejskiego. W wyborach w tym samym roku odnowił mandat, przystąpił do frakcji Litewskiego Ludowego Związku Chłopskiego Kazimiery Prunskienė.

W wyborach w 2008 po raz trzeci dostał się do parlamentu, wygrywając w swoim okręgu już w I turze większością 61,33% głosów. Wraz z dwoma innymi posłami AWPL wstąpił do frakcji partii Porządek i Sprawiedliwość.

W marcu 2009 zgłosił swoją kandydaturę na urząd prezydenta Litwy w wyborach przewidzianych na 17 maja. W kampanii wyborczej zaproponował m.in. wprowadzenie prawa umożliwiającego odbieranie politykom nieuczciwie zdobytego majątku, rozwiązanie problemu pisowni polskich nazwisk i nazw, zwrot właścicielom ziemi w Wilnie i w rejonie wileńskim w ramach reprywatyzacji. Otrzymał 4,67% głosów.

Był liderem listy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2009. Według wstępnych wyników otrzymał 26 165 głosów i uzyskał mandat posła do Parlamentu Europejskiego. 17 czerwca 2009 zdecydował o jego przyjęciu, w związku z czym na jesieni odbyły się wybory uzupełniające w okręgu Wilno–Soleczniki. W PE przystąpił do grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim.

Prezes AWPL, europoseł Waldemar Tomaszewski poinformował że 20 stycznia 2011r. "Rada Naczelna partii wspólnie ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” podjęła decyzję o rozpoczęciu akcji", zbierania podpisów w obronie polskich szkół na Litwie.

"Postawiliśmy sobie za zadanie zebrania w ciągu miesiąca co najmniej 50 tysięcy podpisów" - powiedział Tomaszewski.

Uczestnicy akcji domagają się m.in. utrzymania nauki w języku polskim, nieujednolicania egzaminu maturalnego z języka litewskiego w szkołach polskich i litewskich, a także przywrócenia egzaminu maturalnego z języka ojczystego w szkołach polskich.

Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczy­pos­po­li­tej Polskiej.

Życie prywatne

Żonaty (żona Wioleta), ma dwóch synów (Władysława i Pawła).