Syjoniści finansowali reżim Hitlera i skazali Żydów na holokaust

6 Kwiecień 2011

ZIONISTS Financed Hitler’s Regime and Condemned Jews to the Holocaust


5.04.2011 – Veterans Today przekład Krzysztof Owczarek

Veterans Today przekład Krzysztof Owczarek

Ta książka wyjaśnia, jak syjoniści wykorzystali Układ Transferowy, żeby umożliwić Hitlerowi wygranie wojny i przystąpienie do zagłady milionów Żydów (gruba przesada, autor jest wyraźnie zainfekowany holo-mitem, aczkolwiek współpraca syjonistów z żydowskimi hitlerowcami w celu zdziesiątkowania wschod­nie­go żydostwa jest bardzo istotna. Admin).

Układ ten dokonał transferu 60.000 Żydów i $100 mln do Palestyny, pod warunkiem, że organizacje sy­jo­nis­tycz­ne odwołają bojkot eko­no­micz­ny hitlerowskich Niemiec – stra­te­gię, która zagrażała obaleniem rządu Hitlera, i to tylko w pierwszym roku jego rządu.

Chciwi i ideologiczni syjoniści przyczynili się do rozwoju III Rzeszy przez tzw. „Umowę Transferową” – porozumienie handlowe przeniesienia nie­miec­kich Żydów do Palestyny. W zamian, syjonistyczne podmioty miały kupować towary z niemieckiego eksportu, w celu zapewnienia wzrostu gos­po­dar­cze­go i dobrobytu w Palestynie. Najważniejszy jest sukces XVIII Kongresu Syjonistycznego, który sprzeciwił się międzynarodowemu ruchowi bojkotu przez tłumienie rewizjonistów i dał im silną broń do rezygnacji z ich ideologii.

Gdyby bojkot zwyciężył, Niemcy dzisiaj nawet by nie istniały, a holokaust (autor miał na myśli tzw. holoszwindel, prawdziwy holokaust już trwał a jego ofiarami byli eksterminowani przez żydokomunizm Słowianie. Admin) by się nie wydarzył.

Fakty są jasne, że syjoniści umożliwili powstanie III Rzeszy Hitlera i ostatecznie zrodzili syjofaszystowskie i terrorystyczne państwo, którym teraz stał się Izrael.

Izraelscy przywódcy syjonistyczni nadal oddają się prześladowaniu Żydów przez fałszywy pogląd, że syjonizm jest celem judaizmu. Nadszedł czas dokonania wyraźnego rozróżnienia między judaizmem i syjonizmem, aka: syjo-faszyzm.

Nowo ujawnione dokumenty pokazują, jak amerykańscy faszyści akredytowali Hitlera i zagwarantowali mu sukces przed II wojną światową. Jednym z najważniejszych z nich jest Prescott Bush z trzech pokoleń zbrodniczej rodziny Bushów. Prescott Bush był zaangażowany w zdradę w próbie zamachu stanu w celu obalenia USA, a później wspierał nazistowskie Niemcy, dostarczając śmiertelny gaz sarin do hitlerowskich obozów śmierci.

Nieprawdopodobne, że mimo wielokrotnych, zdradzieckich zbrodni wobec państwa, Prescott Bush ostatecznie został wybrany do Senatu USA. Tymczasem syn Prescotta, George H W Bush był zaangażowany w nowe „CIA” i jest obecnie uwikłany w nowe dowody w sprawie zabójstwa JFK.