1789
1804
Światowy Kongres Kresowian

Światowy Kongres Kresowian - nadrzędna organizacją skupiająca związki i stowarzyszenia kresowe. Przewodniczącym Kongresu jest Jan Skalski, zaś jego siedziba mieści się przy ul. Moniuszki 13 w Bytomiu.

Podległe związki i stowarzyszenia

W Anglii

  • Ognisko Rodzin Osadników Kresowych,
  • Związek Ziem Wschodnich RP,
  • Związek Żołnierzy 5 Dywizji Piechoty.

w Polsce

  • Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich
  • Związek Sybiraków
  • Związek Wypędzonych z Kresów Wschodnich RP
  • oddziały terenowe Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich,
  • oddziały terenowe Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia.