Ostrówki na Wołyniu: „Nieznani sprawcy” zniszczyli pomnik ku czci ofiar ludobójstwa UPA

2012-05-02 (środa)

Jak dowiedział się portal Kresy.pl, będący nadal w budowie pomnik ku czci ofiar ludobójstwa w Ostrówkach na Wołyniu, został zniszczony przez nieznanych sprawców.

Pomnik w Ostrówkach przed dewastacją
Pomnik w Ostrówkach przed dewastacją

Z krzyża, sta­no­wią­ce­go centralną część mo­numentu, skra­dzio­no polskie godło z orłem. Na razie nie udało się uzyskać żadnych in­for­ma­cji o działaniach podjętych w tej sprawie przez władze polskie.

Ostrówki i Wola Ostro­wiec­ka, wsie położone na Wołyniu, zostały w sierpniu 1943r. za­atako­wa­ne przez sotnie Ukraińskiej Powstańczej Armii. W ciągu kilku godzin zamordowano wówczas ok. 1050 mieszkających tam osób, których majątki zrabowano, a zabudowania spalono. Do dziś zbrodnia ta nie została osądzona [No bo i po co, skoro Ukraińcy czekają na wybaczenie?]

Ukraina: W Ostrówkach odnaleziono ciała 150 dzieci

Polscy archeolodzy w trakcie prac ekshumacyjnych w Ostrówkach na Wołyniu znaleźli ponad 230 ciał Polaków, zamordowanych pod koniec sierpnia 1943 roku przez ukraińskich nacjonalistów z UPA. Większość odnalezionych w dołach śmierci to kobiety i dzieci.

Archeolodzy prowadzili badania w nieistniejących już wołyńskich wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka, przeprowadzenie prac było możliwe dzięki zgodzie strony ukraińskiej. W sumie nacjonaliści ukraińscy zamordowali 1080 mieszkańców obu wsi.

Jeden z archeologów prowadzących badania, Olaf Popkiewicz, powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że grób był bardzo płytki i znajdowało się tam ponad 230 osób. Znajdowało się tam około 100 dzieci w wieku do 6 lat oraz około 50 dzieci w wieku do 14 lat. Pozostałe znalezione osoby to kobiety najprawdopodobniej matki zamordowanych dzieci oraz kilku mężczyzn.

Archeolog Michał Siemiński podkreślał, że największą przeszkodą podczas prac była pogoda oraz wody gruntowe, które zalewały wykop. By prowadzić prace trzeba było wypompowywać wodę z mogiły następnie osuszać i oczyszczać kości a na koniec często wydobywać je pojedynczo.

Była to już kolejna ekshumacja ofiar ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu. Do pierwszej doszło w 1992 roku, w trakcie prac znaleziono wtedy 320 osób, które są pochowane na dawnym cmentarzu wsi Ostrówki.

Archeolodzy w trakcie prac odnaleźli jeszcze jedną zbiorową mogiłę we wsi Wola Ostrowiecka – powiedział Olaf Popkiewicz. Na terenie nieistniejącej już szkoły w Woli Ostrowieckiej archeolodzy natrafili na prawdopodobny zbiorowy grób. Według wstępnych ocen może tam spoczywać około 250 osób. Na razie nie wiadomo kiedy w tym miejscu rozpoczną się prace ekshumacyjne.

Ekshumowane osoby z Ostrówek zostaną pochowane obok mogiły zbudowanej w 1992 roku na dawnym cmentarzu wsi Ostrówki. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa zbuduje tam pomnik, który zostanie odsłonięty najprawdopodobniej 30 sierpnia. Na uroczystościach odsłonięcia pomników mają być obecni prezydenci Polski i Ukrainy.

Apogeum rzezi wołyńskiej przypadło na 11 lipca 1943 roku. Ataki wtedy dokonane były jednymi z najbardziej okrutnych i krwawych mordów, jakich dopuścili się nacjonaliści ukraińscy w latach 1942 – 1944. W ciągu lipca 1943 roku oddziały UPA zorganizowały około 530 napadów. Pod hasłem “Śmierć Lachom” wymordowano wówczas kilkanaście tysięcy Polaków. Szacuje się, że straty polskie na Wołyniu wynoszą około 60 tysięcy pomordowanych.