Organizatorzy rajdu kolarskiego „Europejskimi śladami Stepana Bandery” dostaną nagrody we Lwowie

Na następnej sesji Lwowskiej Rady Obwodowej podjęte zostanie pytanie o wręczeniu nagród „100-lecia urodzin Głównodowodzącego OUN Stepana Bandery” kierownikowi i zastępcy kierownika Pierwszego Międzynarodowego Dziecięcego Rajdu Kolarskiego „Europejskimi śladami Stepana Bandery”, a dzieci, uczestniczące w rajdzie, dostaną nagrody i cenne prezenty.

7 sierpnia 2009r na polskiej granicy straż graniczna zatrzymała dwóch uczestników dziecięcego rajdu kolarskiego "Europejskimi Śladami Stepana Bandery” i nie wpuściła do Polski. Po tym radny Lwowskiej Rady Obwodowej Ostap Kozak (frakcja BJuT) powiedział , że na sesji zaproponowano rozpatrzyć trzy kwestie: reakcja Lwowskiej Rady Obwodowej na uchwałę polskiego Sejmu z 15 lipca o „tragicznym losie Polaków na Kresach Wschodnich”, udzielenie własnej oceny dla działań polskich władz w sytuacji, która złożyła się wokół rajdu rowerowego, rowerowego także wręczenie uczestnikom rajdu nagród z okazji 100-lecia urodzin Stepana Bandery. – 21.08.2009.