Oni strzelali w Katyniu i dostali nagrody

Lista funkcjonariuszy NKWD ZSRR i UNKWD obwodów kalinińskiego, smoleńskiego i charkowskiego nagrodzonych rozkazem NKWD ZSRR nr 001365 z 26 października 1940 „za pomyślne wykonanie zadań specjalnych”.


 1. Aleksandr Siergiejewicz Aleksandrow-Swietłow, ur. 1903, sierżant bezpieczeństwa państwowego (28.12.1937); zwolniony z MWD 16 sierpnia 1955 ze stanowiska instruktora kancelarii UITŁK (Zarządu Poprawczych Obozów i Kolonii Pracy) MWD USRR w stopniu starszego lejtnanta.
 2. Iwan Iljicz Antonow (1897–1975), w organach GPU (Państwowego Zarządu Politycznego) od 1922, członek WKP(b) od lipca 1926, starszy lejtnant bezpieczeństwa państwowego (17.03.1940); starszy inspektor Wydziału Transportu Samochodowego AChU (Zarządu Administracyjno-Gospodarczego) NKWD ZSRR. Zwolniony z KGB w sierpniu 1959. Emeryt, figurował w ewidencji partyjnej w Moskiewskim Technikum Mechanizacji Ewidencji Centralnego Urzędu Statystycznego RFSRR. Zmarł w sierpniu 1975
 3. Tamara Christoforowna Babajan, ur. 1904, w organach NKWD od 1937, bezpartyjna, maszynistka I Wydziału Specjalnego NKWD ZSRR.
 4. M.A. Baranow (nie odnaleziono informacji).
 5. Piotr Michajłowicz Baranow, ur. 1913, w organach NKWD od 1938, członek WLKSM (Wszechzwiązkowego Leninowskiego Komunistycznego Związku Młodzieży); od 1 maja 1938 nadzorca więzienia UNKWD Obwodu Kalinińskiego
 6. Iwan Spiridonowicz Barinow, ur. 1911, w organach NKWD od 1938, członek WKP(b) od 1932, młodszy lejtnant bezpieczeństwa państwowego; starszy pełnomocnik operacyjny I Wydziału Specjalnego NKWD ZSRR; w 1955 pełnił funkcję naczelnika 2 oddziału IV Wydziału Specjalnego MWD RFSRR, pułkownik.
 7. Iwan Dmitrijewicz Biezrukow (1900–1965), w organach OGPU od 1931, członek RKP(b) od 1920, kapitan bezpieczeństwa państwowego, zastępca naczelnika VI Wydziału GEU (Głównego Urzędu Gospodarczego) NKWD ZSRR. Zwolniony z NKWD w listopadzie 1940, pracował jako wiceprzewodniczący zarządu Gosbanku ZSRR, następnie naczelnik zarządu terenowych oddziałów Gosbanku, podpułkownik służby intendenckiej.
 8. Iwan Iwanowicz Biełow, ur. 1903, w organach OGPU od 1930, członek WKP(b) od 1927, naczelnik Bieżeckiego Wydziału Rejonowego NKWD Obwodu Kalinińskiego.
 9. W.A. Biełogorłow (nie odnaleziono informacji).
 10. Kławdija Jefimowna Błank, ur. 1900, w organach GPU od 1922, bezpartyjna; sierżant bezpieczeństwa państwowego, kierowniczka biura sekretariatu I Wydziału Specjalnego NKWD ZSRR.
 11. Wasilij Michajłowicz Błochin (1895–1955), w organach WCzK od 1921, w RKP(b) od 1921, major bezpieczeństwa państwowego (14.03.1940), w latach 1926–53 komendant OGPU–NKWD–MGB, generał major (09.07.1945). Przeszedł na emeryturę 2 kwietnia 1953 z powodu choroby. Zmarł 3 lutego 1955 w Moskwie, pochowany na Cmentarzu Dońskim.
 12. N.F. Bogdanow (nie odnaleziono informacji).
 13. P.A. Bogdanow (nie odnaleziono informacji).
 14. T.D. Burd (nie odnaleziono informacji).
 15. J.A. Wigorowskij (nie odnaleziono informacji).
 16. T.K. Gawrilenkow (nie odnaleziono informacji).
 17. N.A. Galicyn, kierowca UNKWD Obwodu Charkowskiego.
 18. N.A. Gwozdowskij, pracownik komendantury UNKWD Obwodu Smoleńskiego.
 19. Rewekka Solomonowna Giecelewicz, ur. 1906, w organach OGPU od 1932, bezpartyjna, sierżant bezpieczeństwa państwowego, kierowniczka biura maszyn sekretariatu I Wydziału Specjalnego NKWD ZSRR.
 20. Nikołaj Iwanowicz Gołowinkin, ur. 1913, w organach NKWD od 1938, członek WLKSM od 1937, od 1 maja 1938 nadzorca więzienia UGB (Urzędu Bezpieczeństwa Państwowego) UNKWD Obwodu Kalinińskiego.
 21. Michaił Daniłowicz Goriaczew (1906–1984), w organach OGPU od 1930, członek WKP(b) od 1928, młodszy lejtnant bezpieczeństwa państwowego, naczelnik Wydziału Samochodowo-Technicznego AChU UNKWD Obwodu Kalinińskiego. Zwolniony z UMWD Obwodu Kalinińskiego 13 maja 1955 z powodu choroby ze stanowiska naczelnika wydziału komendanckiego, w stopniu podpułkownika służby administracyjnej. Przeszedł na emeryturę, zmarł w listopadzie 1984 w Kalininie.
 22. Josif Iwanowicz Gribow, ur. 1905, w organach OGPU od 1925, starszy lejtnant bezpieczeństwa państwowego (17.03.1940); komendant AChO (Wydziału Administracyjno-Gospodarczego) UNKWD Obwodu Smoleńskiego; w 1953 naczelnik ChOZO (Wydziału Gospodarczego) UMWD Obwodu Smoleńskiego, zwolniony do rezerwy z powodu choroby 6 sierpnia 1956 w randze podpułkownika.
 23. Michaił Porfirjewicz Grigorjew, ur. 1903, członek WKP(b) od 1931.
 24. I.A. Gumotudinow (nie odnaleziono informacji).
 25. Mitrofan Jelisiejewicz Dawydow, ur. 1911, w organach NKWD od 1936, członek WKP(b) od 1942, funkcjonariusz więzienia UNKWD Obwodu Smoleńskiego, w 1946 naczelnik więzienia nr 4 UMWD Obwodu Smoleńskiego.
 26. Aleksiej Grigorjewicz Diewiatiłow, ur. 1909, w organach NKWD od 1936, członek WLKSM od 1932, starszy nadzorca więzienia śledczego UNKWD Obwodu Charkowskiego; zwolniony 13 listopada 1958 ze stanowiska naczelnika służby nadzorczej Iziasławskiej Dziecięcej Kolonii Pracy UMWD Obwodu Chmielnickiego w stopniu starszego lejtnanta służby wewnętrznej.
 27. Aleksandr Dmitrijewicz Dmitrijew (1896–1953), w organach OGPU od 1932, w WKP(b) od 1928, lejtnant bezpieczeństwa państwowego (17.03.1940); kierowca bazy samochodowej nr 1, dyżurny bazy samochodowej AChU NKWD ZSRR; zwolniony do rezerwy 9 czerwca 1950 ze stanowiska naczelnika grupy wydziału komendanckiego Zarządzania Sprawami MGB ZSRR w stopniu podpułkownika.
 28. F.M. Doroginin (nie odnaleziono informacji).
 29. Filipp Iwanowicz Doronin, ur. 1902, członek WKP(b) od 1929, naczelnik więzienia wewnętrznego UGB UNKWD Obwodu Charkowskiego.
 30. Aleksiej Wasiljewicz Jegorow, ur. 1913, w organach NKWD od 1938, członek WLKSM od 1936, nadzorca więzienia UNKWD Obwodu Kalinińskiego.
 31. Aleksandr Michajłowicz Jemieljanow, lejtnant bezpieczeństwa państwowego (17.03.1940); pracownik do specjalnych poruczeń Wydziału Komendanckiego AChU NKWD ZSRR. Zwolniony 12 kwietnia 1949 z funkcji naczelnika grupy wydziału komendanckiego Zarządzania Sprawami MGB ZSRR w randze podpułkownika.
 32. M.A. Żyła (nie odnaleziono informacji).
 33. Wasilij Iwanowicz Żylcow, ur. 1912, w organach NKWD od 1936, członek WLKSM od 1932, nadzorca więzienia wewnętrznego UNKWD Obwodu Kalinińskiego.
 34. Małach Małachowicz Żurawlew, bezpartyjny, daktyloskopista bibliotekarz UNKWD Obwodu Smoleńskiego.
 35. N.T. Żurawlew (nie odnaleziono informacji).
 36. A.G. Zajcew (nie odnaleziono informacji).
 37. A.J. Zacharow (nie odnaleziono informacji).
 38. Konstantin Siergiejewicz Zilberman (1895–1978), w organach WCzK od 1918, członek WKP(b) od 1936, major bezpieczeństwa państwowego, zastępca naczelnika Głównego Zarządu Więziennictwa NKWD ZSRR. Zwolniony 22 listopada 1946 ze stanowiska naczelnika I Wydziału i zastępcy naczelnika Zarządu Więziennictwa MWD ZSRR w randze pułkownika. Na emeryturze mieszkał w Moskwie, pracował jako naczelnik Centralnego Wydziału Ochrony Wewnętrznej (WOChR) Ministerstwa Komunikacji (MPS).
 39. Nikołaj Pawłowicz Zinowjew (nie odnaleziono informacji).
 40. Piotr Michajłowicz Zorin, ur. 1910, w organach NKWD od 1935, członek WLKSM od 1933, nadzorca więzienia UGB UNKWD Obwodu Kalinińskiego.
 41. Nikołaj Aleksiejewicz Zubow, ur. 1908, w organach NKWD od 1938, członek WKP(b) od 1928, sierżant bezpieczeństwa państwowego, w 1941 — pełnomocnik operacyjny Wydziału Ewidencyjno-Operacyjnego Pionu Śledczego NKGB (Ludowego Komisariatu Bezpieczeństwa Państwowego) ZSRR.
 42. Władimir Pietrowicz Zubcow, ur. 1899, w organach WCzK od 1921, członek RKP(b) od 1918, kapitan bezpieczeństwa państwowego; zastępca naczelnika UNKWD Obwodu Smoleńskiego. Zaginął bez wieści w 1941.
 43. Grigorij Pietrowicz Ziuskin (Ziuśkin), ur. 1912, w organach NKWD od 1937, w WKP(b) od 1941, nadzorca więzienia UNKWD Obwodu Smoleńskiego. Od 1951 kurier UMWD Obwodu Smoleńskiego.
 44. Wasilij Grigorjewicz Iwanow, ur. 1909, kandydat na członka WKP(b) od 1932, nadzorca więzienia wewnętrznego UNKWD Obwodu Kalinińskiego.
 45. Iwan Michajłowicz Iwanow, ur. 1911, pracownik UNKWD Obwodu Smoleńskiego.
 46. Michaił Fiodorowicz Ignatjew, ur. 1909, w organach NKWD od 1935, członek WKP(b) od 1940, pracownik UNKWD Obwodu Kalinińskiego.
 47. Fiodor Klimentjewicz Iljin (Czyżow) (1902–1947), w organach NKWD od 1938, w WKP(b) od 1927, kapitan bezpieczeństwa państwowego; zastępca naczelnika UNKWD Obwodu Smoleńskiego. Zmarł w 1947 w obwodzie kirowogradzkim.
 48. Anatolij Michajłowicz Kalinin (1910–1941), w organach OGPU od 1927, członek WKP(b) od 1939, kapitan bezpieczeństwa państwowego (17.03.1940); naczelnik III Wydziału i zastępca naczelnika I Wydziału Specjalnego NKWD ZSRR. W 1941 zastępca naczelnika II Wydziału NKGB ZSRR. Informacja o śmierci pochodzi z „Prawdy” z 13 czerwca 1941.
 49. Władimir Michajłowicz Karawajew, ur. 1903, w organach OGPU od 1932, członek WKP(b) od 1924, lejtnant bezpieczeństwa państwowego, pracownik UNKWD Obwodu Smoleńskiego.
 50. Aleksandr Andriejewicz Karmanow, ur. 1908, w organach NKWD od 1936, członek WKP(b) od 1938, zastępca komendanta UNKWD Obwodu Charkowskiego.
 51. G.F. Karpow (nie odnaleziono informacji).
 52. Piotr Michajłowicz Karcew (1907–1948), członek WKP(b) od 1930, pracownik UNKWD Obwodu Smoleńskiego. Według danych GWP popełnił samobójstwo 18 stycznia 1948.
 53. Timofiej Fiedotowicz Kaczin (1900–1983), w organach OGPU od 1928, członek WKP(b) od 1928, lejtnant bezpieczeństwa państwowego, zastępca naczelnika UNKWD Obwodu Kalinińskiego; zwolniony z powodu stanu zdrowia 7 kwietnia 1951 ze stanowiska zastępcy naczelnika wydziału UMGB Obwodu Kurskiego w randze podpułkownika. Przeszedł na emeryturę, pracował w Kursku jako starszy woźny Sztabu Obrony Cywilnej, zarządca gospodarczy sądu obwodowego, zastępca dyrektora ds. gospodarczych w szkole muzycznej.
 54. Nikołaj Aleksiejewicz Kisielow, ur. 1908, w organach OGPU od 1933, członek WKP(b) od 1929, młodszy lejtnant bezpieczeństwa państwowego, pracownik I Wydziału Specjalnego NKWD ZSRR.
 55. Aleksandr Siergiejewicz Kowalow, ur. 1911, w organach NKWD od 1937, członek WLKSM od 1934, nadzorca 1. kategorii więzienia śledczego UNKWD Obwodu Smoleńskiego.
 56. Michaił Andriejewicz Kozochotskij (1901–1965), w organach WCzK od 1919, członek RKP(b) od 1919, lejtnant bezpieczeństwa państwowego; naczelnik I Wydziału Specjalnego UNKWD Obwodu Kalinińskiego; zwolniony 19 września 1946 ze stanowiska naczelnika I Wydziału Specjalnego UMWD Obwodu Kalinińskiego w randze podpułkownika. Emeryt, zmarł w Kalininie.
 57. I.I. Komarowskij (nie odnaleziono informacji).
 58. Władimir Kuźmicz Kostiuczenko, ur. 1896, w organach OGPU od 1933, członek WKP(b) od 1925, pracownik bazy samochodowej UNKWD Obwodu Smoleńskiego.
 59. N.K. Kostiuczenko (nie odnaleziono informacji).
 60. I.I. Krasnowidow (nie odnaleziono informacji).
 61. Michaił Spiridonowicz Kriwienko (1904–1954), dowódca brygady, naczelnik sztabu Wojsk Konwojowych NKWD ZSRR. Po wojnie naczelnik GUPWI (Głównego Urzędu ds. Jeńców Wojennych i Internowanych) NKWD ZSRR, generał lejtnant.
 62. Serafima Siemionowna Kuzniecowa, ur. 1900, w organach WCzK od 1918, kandydatka na członka WKP(b) od 1939, sierżant bezpieczeństwa państwowego, pełnomocnik operacyjny I Wydziału Specjalnego NKWD ZSRR.
 63. Timofiej Fiodorowicz Kuprij, ur. 1906, w organach OGPU od 1931, członek WKP(b) od 1930, starszy lejtnant bezpieczeństwa państwowego (17.03.1940); komendant AChO UNKWD Obwodu Charkowskiego. Według niepotwierdzonych informacji zginął w 1942.
 64. Siemion Matwiejewicz Łazarienko, ur. 1911, kandydat na członka WKP(b) od 1935, nadzorca 1. kategorii więzienia UGB UNKWD Obwodu Smoleńskiego.
 65. M.D. Lebiediew — w 1941 nadzorca 1. kategorii więzienia nr 5 UNKWD Obwodu Kalinińskiego.
 66. G.K. Lewanczukow (nie odnaleziono informacji).
 67. N.W. Łoginow (nie odnaleziono informacji).
 68. Michaił Pietrowicz Ługinin, ur. 1898, członek WKP(b) od 1937, młodszy lejtnant bezpieczeństwa państwowego; zastępca naczelnika I Wydziału UNKWD Obwodu Kalinińskiego.
 69. G.I. Makarienkow (nie odnaleziono informacji).
 70. Aleksiej Jegorowicz Marusiew, ur. 1911, w organach NKWD od 1935, członek WLKSM od 1934, nadzorca i starszy woźny komendantury AChO UNKWD Obwodu Kalinińskiego.
 71. Iwan Borisowicz Miedwiediew, ur. 1912, w organach NKWD od 1937, członek WLKSM od 1935, nadzorca i starszy woźny komendantury AChO UNKWD Obwodu Smoleńskiego.
 72. A.T. Mielnik (nie odnaleziono informacji).
 73. N.W. Mielnik (nie odnaleziono informacji).
 74. N.A. Miszczenkow (nie odnaleziono informacji).
 75. Afanasij Anisimowicz Moisiejenkow, ur. 1910, w organach NKWD od 1937, członek WLKSM od 1934, nadzorca więzienia śledczego UNKWD Obwodu Smoleńskiego.
 76. Wasilij Pietrowicz Moisiejenkow, ur. 1912, w organach NKWD od 1937, członek WLKSM od 1936, pracownik ChOZO UNKWD Obwodu Smoleńskiego.
 77. I.P. Mokridin (nie odnaleziono informacji).
 78. Iwan Iwanowicz Nowosiołow, ur. 1909, w organach NKWD 1939, kandydat na członka WKP(b) od 1939, sierżant bezpieczeństwa państwowego; zastępca naczelnika 5. oddziału I Wydziału Specjalnego NKWD ZSRR.
 79. Aleksiej Wasiljewicz Okuniew (1901–1966), w organach WCzK od 1919, w WKP(b) od 1925, major bezpieczeństwa państwowego; zastępca naczelnika 1. oddziału I Wydziału GUGB (Zarządu Głównego Bezpieczeństwa Państwowego) NKWD ZSRR. Zwolniony 21 maja 1949 z powodu stanu zdrowia ze stanowiska zastępcy naczelnika 9. oddziału Wydziału Operacyjnego Głównego Urzędu Ochrony MGB ZSRR w stopniu pułkownika. Na emeryturze mieszkał w Moskwie.
 80. Dmitrij Iwanowicz Orłow, ur. 1891, w organach WCzK od 1921, kandydat na członka WKP(b) od 1940, pracownik UNKWD Obwodu Smoleńskiego.
 81. W.A. Osipow (nie odnaleziono informacji).
 82. Aleksiej Nazarowicz Oficerow (1914–1966), w organach NKWD od 1938, członek WKP(b) od 1939, młodszy lejtnant bezpieczeństwa państwowego; pracownik I Wydziału Specjalnego NKWD ZSRR; od stycznia 1942 do stycznia 1944 pracownik UNKWD Obwodu Smoleńskiego. Od 1954 pracownik KGB przy Radzie Ministrów ZSRR. Zmarł w Moskwie w 1966.
 83. Wasilij Pawłowicz Pawłow (1910–1962), w organach NKWD od 1938, członek RKP(b) od 1922, starszy lejtnant bezpieczeństwa państwowego (04.12.1939); od października 1939 do marca 1941 zastępca naczelnika UNKWD Obwodu Kalinińskiego. Od stycznia 1953 naczelnik UITŁ (Zarządu Poprawczego Obozu Pracy) i budowy Omskostroju MWD, generał major (09.07.1945). Według danych GWP popełnił samobójstwo.
 84. Prochor Grigorjewicz Prudnikow, ur. 1905, w organach NKWD od 1934, bezpartyjny, naczelnik korpusu więzienia UNKWD Obwodu Smoleńskiego.
 85. Anna Iwanowna Razorienowa, ur. 1919, w organach NKWD od 1938, członek WLKSM od 1936, maszynistka stenografistka sekretariatu GEU NKWD ZSRR.
 86. Andriej Maksimowicz Rubanow, ur. 1902, w organach WCzK od 1920, członek RKP(b) od 1924, starszy lejtnant bezpieczeństwa państwowego (17.03.1940); komendant AChO UNKWD Obwodu Kalinińskiego. Według danych GWP zastrzelił się.
 87. Aleksiej Aleksandrowicz Rybakow (1901–1969), w wojskach WCzK od 1920, w RKP(b) od 1920, pułkownik (17.04.1939); p.o. zastępca naczelnika oddziału służby, naczelnik Wydziału Operacyjnego Głównego Zarządu Wojsk Konwojowych NKWD ZSRR; zwolniony z NKWD 11 lutego 1946 ze stanowiska naczelnika lokalnej obrony przeciwlotniczej UNKWD Obwodu Krymskiego. Przeszedł na emeryturę, pracował w Symferopolu jako naczelnik wydziału kadr przedsiębiorstwa handlu specjalnego, dyrektor zjednoczenia stołówek i restauracji, naczelnik bazy handlowo-zaopatrzeniowej.
 88. Demian Emmanuiłowicz Siemienichin (1894–1975), w organach WCzK od 1920, w RKP(b) od 1924, starszy lejtnant bezpieczeństwa państwowego, pracownik do zadań specjalnych Wydziału Komendanckiego AChU NKWD ZSRR. Zwolniony w marcu 1955 ze stanowiska zastępcy naczelnika wydziału KGB przy Radzie Ministrów ZSRR. Przeszedł na emeryturę, mieszkał w Moskwie.
 89. Nikołaj Michajłowicz Sieniuszkin, ur. 1906, członek WKP(b) od 1930, pracownik UNKWD Obwodu Kalinińskiego, zwolniony 20 sierpnia 1959 z powodu wysługi lat ze stanowiska starszego inspektora Państwowej Inspekcji Samochodowej UWD Kalinińskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego.
 90. I.M. Silczenkow, pracownik UNKWD Obwodu Smoleńskiego.
 91. Nikołaj Iwanowicz Siniegubow (1895–?), w organach WCzK od 1920, w RKP(b) od 1920, starszy major bezpieczeństwa państwowego (14.03.1940), od sierpnia 1939 do listopada 1940 naczelnik pionu śledczego i zastępca naczelnika Głównego Zarządu Transportowego NKWD ZSRR. Od 1942 zastępca komisarza ludowego Ludowego Komisariatu Komunikacji ZSRR. Bohater Pracy Socjalistycznej (05.11.1943). W 1958 wykluczony z partii „za fałszowanie materiałów śledczych i stosowanie nielegalnych metod przesłuchania aresztowanych w okresie pracy w latach 1937–39 w Głównym Zarządzie Transportowym NKWD ZSRR”, pozbawiony tytułu Bohatera Pracy Socjalistycznej i odznaczeń.
 92. W.J. Skorodumow (nie odnaleziono informacji).
 93. I.P. Smykałow, kierowca UNKWD Obwodu Charkowskiego.
 94. W.A. Sołowjow (nie odnaleziono informacji).
 95. M.M. Sołowjow (nie odnaleziono informacji).
 96. W.K. Sorokin (nie odnaleziono informacji).
 97. Iwan Aleksandrowicz Stiekolszczikow, ur. 1905, w organach OGPU od 1930, członek WKP(b) od 1931, sierżant bezpieczeństwa państwowego; pracownik I Wydziału Specjalnego NKWD ZSRR. Zwolniony z MGB 1 grudnia 1952 w randze kapitana z powodu redukcji etatów.
 98. Iwan Iwanowicz Stelmach, ur. 1882, w organach WCzK od 1918, członek WKP(b) od 1931, naczelnik więzienia w Smoleńsku.
 99. Iwan Aleksandrowicz Stiepanow (1890–1953), w organach GPU od 1922, członek WKP(b) od 1939, pułkownik (15.07.1939), naczelnik 1. oddziału I Wydziału Sztabu Wojsk Konwojowych NKWD ZSRR. Przeniesiony w stan spoczynku 2 stycznia 1947 z powodu choroby ze stanowiska zastępcy naczelnika Wydziału Operacyjnego Zarządu Wojsk Konwojowych MWD ZSRR. Zmarł w Moskwie.
 100. Nikołaj Iwanowicz Suchariew, ur. 1910, pracownik UNKWD Obwodu Kalinińskiego. Zwolniony z MWD Tatarskiej ASRR z powodu wieku 1 stycznia 1959 w stopniu starszego lejtnanta milicji.
 101. Mitrofan Wasiljewicz Syromiatnikow, ur. 1908, w organach OGPU od 1933, lejtnant milicji, naczelnik korpusu więzienia wewnętrznego UNKWD Obwodu Charkowskiego. W latach 90. jeszcze żył, był przesłuchiwany przez prokuraturę w trakcie śledztwa
 102. W.I. Sytin (nie odnaleziono informacji).
 103. Andriej Borisowicz Siurin, ur. 1908, pracownik UNKWD Obwodu Smoleńskiego.
 104. Gieorgij Nikonorowicz Tarasow, ur. 1908, pracownik UNKWD Obwodu Smoleńskiego. Zwolniony z UWD Smoleńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego 14 kwietnia 1959.
 105. Łazar’ Andriejewicz Tiwanienko, ur. 1908, w organach OGPU od 1932, członek WKP(b) od 1931, dyżurny komendant Komendantury UNKWD Obwodu Smoleńskiego.
 106. Iwan Jegorowicz Tikunow, ur. 1910, w organach NKWD od 1935, członek WKP(b) od 1940, pracownik więzienia wewnętrznego, od 1941 – naczelnik więzienia wewnętrznego UNKWD Obwodu Kalinińskiego. W 1954 — starszy wykładowca punktu szkoleniowego Zarządu Milicji UMWD Obwodu Kalinińskiego, kapitan.
 107. Grigorij Iwanowicz Timoszenko (1912–1958), w organach NKWD od 1936, członek WKP(b) od 1941, starszy woźny komendantury UNKWD Obwodu Charkowskiego. Od 1951 — sekretarz Wydziału Rejestracji i Ewidencji Zarządu Milicji UMGB–UMWD Obwodu Charkowskiego. Zmarł 24 lipca 1958.
 108. Dmitrij Fiodorowicz Tichonow, ur. 1899, w organach NKWD od 1934, bezpartyjny, nadzorca i starszy woźny 1. kategorii w więzieniu UNKWD Obwodu Smoleńskiego.
 109. Paweł Pawłowicz Tichonow (1909–?), w organach NKWD od 1939, w WKP(b) od 1928, kapitan bezpieczeństwa państwowego (17.01.1939), od stycznia 1939 do marca 1941 zastępca naczelnika UNKWD Obwodu Charkowskiego. Od 1954 zastępca przewodniczącego KGB przy Radzie Ministrów USRR, w latach 1959–70 naczelnik UKGB Obwodu Kijowskiego, generał major (18.02.1958).
 110. Afanasij Matwiejewicz Toczenow, nadzorca wyprowadzający w więzieniu UNKWD Obwodu Smoleńskiego.
 111. Aleksandr Michajłowicz Fadiejew, pracownik UNKWD Obwodu Kalinińskiego. Zwolniony 15 września 1950 z powodu stanu zdrowia ze stanowiska dyżurnego komendanta wydziału administracyjnego AChO UMGB Obwodu Kalinińskiego w randze młodszego lejtnanta.
 112. S.M. Fiedoryszko (nie odnaleziono informacji).
 113. Iwan Iwanowicz Feldman (1893–1954), w organach OGPU od 1927, członek WKP(b) od 1928, starszy lejtnant bezpieczeństwa państwowego (17.03.1940), kierowca bazy samochodowej nr 1 NKWD ZSRR. Zwolniony do rezerwy 20 maja 1949 z powodu stanu zdrowia z funkcji naczelnika grupy wydziału komendanckiego Zarządzania Sprawami MGB ZSRR w stopniu podpułkownika. Zmarł 8 marca 1954 w Moskwie.
 114. Iwan Leonowicz Frolenkow, ur. 1906, w organach OGPU od 1930, bezpartyjny, pracownik komendantury UNKWD Obwodu Smoleńskiego. Przeniesiony do rezerwy 19 grudnia 1955 z powodu wieku ze stanowiska dowódcy plutonu 7. oddziału zmilitaryzowanej ochrony strzeleckiej Ust’-Wymskiego ITŁ w stopniu lejtnanta.
 115. M.B. Cykulin (nie odnaleziono informacji).
 116. Aleksiej Iljicz Cukanow, ur. 1907, w organach OGPU od 1932, członek WKP(b) od 1937, naczelnik więzienia wewnętrznego UNKWD Obwodu Kalinińskiego.
 117. W.K. Czekułajew (nie odnaleziono informacji).
 118. I.M. Czużajkin (nie odnaleziono informacji).
 119. Aleksiej Makarowicz Szewielow, ur. 1907, lejtnant bezpieczeństwa państwowego, od marca 1939 do września 1940 naczelnik 11. oddziału I Wydziału Specjalnego NKWD ZSRR.
 120. Wasilij Iwanowicz Szygalow (1896–1942), w organach WCzK od 1920, w RKP(b) od 1919, kapitan bezpieczeństwa państwowego (17.03.1940), pracownik do zadań specjalnych Wydziału Komendanckiego AChU NKWD ZSRR, zmarł 23 sierpnia 1942.
 121. Iwan Iwanowicz Szygalow (1900–1945?), w wojskach ochrony pogranicza od 1923 roku, w organach OGPU od 1925, w WKP(b) od 1932, naczelnik biura przepustek OGPU od 01.09.1932; starszy lejtnant bezpieczeństwa państwowego (17.03.1940), p.o. naczelnik AChO UNKWD Obwodu Moskiewskiego
 122. Tichon Siergiejewicz Szczopka, ur. 1905, w organach NKWD od 1937, bezpartyjny, nadzorca więzienia śledczego UGB UNKWD Obwodu Charkowskiego. Zwolniony z MWD 21 lipca 1953.
 123. Arsienij Michajłowicz Jakowlew, ur. 1915, pracownik UNKWD Obwodu Kalinińskiego. Zwolniony do rezerwy 4 maja 1953 z powodu choroby ze stanowiska instruktora sztabu zmilitaryzowanej ochrony strzeleckiej Urzędu Sprawiedliwości Obwodu Kalinińskiego w randze starszego lejtnanta. Ponownie przyjęty do pracy w MWD 7 grudnia 1957 na stanowisko inspektora ds. uzbrojenia Wydziału Materiałowo-Technicznego ChOZO UWD Kalinińskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego.
 124. Piotr Aleksandrowicz Jakowlew (1892–1959), w organach WCzK od 1918, członek RKP(b) od 1919, kapitan bezpieczeństwa państwowego; zastępca naczelnika Wydziału Samochodowo-Technicznego AChU NKWD ZSRR. W 1954 — zastępca naczelnika wydziału KGB przy Radzie Ministrów ZSRR, przeszedł na emeryturę w maju 1954. Zmarł 15 kwietnia 1959, pochowany na Cmentarzu Dońskim.
 125. Trofim Pawłowicz Jakuszew, ur. 1908, pracownik UNKWD Obwodu Kalinińskiego. Przeniesiony do rezerwy 11 maja 1959 w związku z wysługą lat ze stanowiska dyżurnego pomocnika naczelnika więzienia nr 1 UWD Kalinińskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego w randze starszego lejtnanta służby wewnętrznej.

Z rosyjskiego przełożyła Ewa Rybarska

Publikacja: 16:14 07.04.2010 / "Rosja a Katyń", Ośrodek KARTA , 2010
© TVN24