407
404
Na Rubieży

Na Rubieży - czasopismo historyczno-publicystyczne wydawane przez Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów (SUOZUN) przy wsparciu Fundacji im. Andrzeja Boboli.

Pismo ukazuje się od 1992. Jego redaktorem naczelnym jest Henryk Komański.]

Redakcja czynna jest w poniedziałki i soboty od godz. 9 do 16.
ul. Oławska 2 pok/ 207, 50-123 Wrocław