Lista pisarzy którzy zdradzili Polskę w 1939r.

29 listopada 1939 Rada Najwyższa ZSRR wydała dekret o nadaniu obywatelstwa radzieckiego "byłym obywatelom polskim"

Ze znanych przedstawicieli "polskiej" kultury radość z tego powodu wyrażali:

 • Julian Stryjkowski,
 • Jerzy Putrament,
 • Stanisław Jerzy Lec,
 • Leon Paternak,
 • Witold Wirpsza,
 • Elżbieta Szemplińska,
 • Jan Śpiewak,
 • Mieczysław Jastrun,
 • Adam Ważyk
 • Wanda Wasilewska,
 • Witold Grosz,
 • Witold Kolski-Cukier,
 • Jerzy Borejsza,
 • Julian Przyboś,
 • Anatol Stern,
 • Adam Szaff,
 • Artur Międzyrzecki,
 • Artur Starewicz,
 • Henryk Holland,
 • Włodzimierz Sokorski.

Część z nich przebiła łaskawy dekret Rady Nawyższej Sowietskowo Sojuza i niespełna rok później, 17 września 1940 r, wstąpili demonstracyjnie do Związku Sowieckich Pisarzy Ukrainy. Byli to:

 • Jerzy Borejsza,
 • Jan Brzoza,
 • Leon Chwistek,
 • Aleksander Dan,
 • Zuzanna Ginczanka,
 • Halina Górska,
 • Mieczysław Jastrun,
 • Juliusz Kleiner,
 • Stanisław Jerzy Lec,
 • Leon Pasternak,
 • Julian Przyboś,
 • Jerzy Putrament,
 • Adolf Rudnicki,
 • Włodzimierz Słobodnik,
 • Elżbieta Szemplińska,
 • Lucjan Szenwald,
 • Wanda Wasilewska,
 • Stanisław Wasylewski,*
 • Adam Ważyk,
 • Bruno Winawer.

(*)Wstąpił za wiedzą i zgodą organizacji podziemnej.

Zachowajmy ich w naszej pamięci. Jeżeli ktoś dysponuje listą "polskich" pisarzy, którzy 1 września 1940 r. wstąpili do jakiegoś nazistowskiego związku, to prosimy o ich podanie.