Masz Kartę Polaka? - Tracisz pracę

Białoruskie władze chcą zmienić prawo by uprzykrzyć życie posiadaczom Karty Polaka. Do tych informacji dotarła agencja Interfax Zapad. Białoruskie ministerstwo sprawiedliwości przygotowuje projekt zmian prawa pod roboczą nazwą "O obronie narodowych interesów Białorusi".

Zmianie mają ulec przepisy o służbie państwowej, obywatelstwie i stowarzyszeniach społecznych. Według informatora ministerstwa, w sytuacji, gdy urzędnik państwowy posiadający Kartę Polaka nie zwróci jej instytucji, która ją wydała, będzie to podstawą do zerwania z nim umowy o pracę. Według informatora agencji, Karta Polaka nakłada na jego posiadaczy obowiązek brania pod uwagę narodowych interesów Polski, a jej otrzymanie karty zależy od odpowiedniego zachowania w stosunku do kraju wydającego. I to właśnie niepokoi białoruskie ministerstwo.

Przedstawiciel ministerstwa sprawiedliwości odwołał się przy tym do postanowienia sąd konstytucyjnego Białorusi z 7 kwietnia 2011 r., który uznał, że dokument wydawany przez polskie władze, nie odpowiadają niektórym normom praw międzynarodowego.

23 lutego br. wydawanie dokumentu obywatelom Białorusi skrytykowali białoruscy parlamentarzyści, którzy stwierdzili, że nie służy ona sprawie budowania dobrosąsiedzkich stosunków.

TV Biełsat