48
34
Einsatzgruppen

Einsatzgruppen (Grupy Operacyjne) - grupy operacyjne hitlerowskiej policji bezpieczeństwa (Sipo) i służby bezpieczeństwa (SD) działające w czasie II wojny światowej, a organizowane przez Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy RSHADo ogólnych zadań tych grup, które miały działać na zapleczu wojsk niemieckich, należała likwidacja fizyczna lub izolacja politycznych i ideologicznych przeciwników III Rzeszy na operacyjnym zapleczu frontuDziałaniami tymi także objęto potencjalnych przeciwników (np. w Polsce uczestników powstania wielkopolskiego i śląskich oraz czołowych przedstawicieli inteligencji). Do zadań tych grup należało także zabezpieczanie zakładów przemysłowych, ważniejszych urządzeń komunalnych i strategicznych oraz zapasów surowców. Grupy te rekwirowały także archiwa państwowe i organizacji politycznych, zbiory dzieł sztuki. Jednym z zadań było także prowadzenie działań eksterminacyjnych przeciwko Żydom.

Na czele grup operacyjnych stali z reguły wyżsi funkcjonariusze służby bezpieczeństwa (SD) a w ich kierownictwo składało się z oficerów Geheime Staats Polizei i Kriminalpolizei. Grupy te dysponowały oddziałami SS i policji porządkowej.

Egzekucja Polaków przez Einsatzkommando w Lesznie
Egzekucja Polaków przez Einsatzkommando w Lesznie, październik 1939r.