Dramatyczne dane o wiedzy Rosjan nt. wojny

Zaledwie 16 proc. obywateli Rosji wie, że Związek Radziecki we wrześniu 1939 roku najechał Polskę - wynika z sondażu, przeprowadzonego przez niezależne Centrum Analityczne Jurija Lewady.

Na pytanie, "czy wiesz, że we wrześniu 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła do Polski, walczącej przeciwko hitlerowskim Niemcom, i zajęła terytoria, określone w tajnym planie Mołotow-Ribbentrop", zaledwie 16 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco.

Nie wiedziało o tym aż 61 proc. badanych, a nie potrafiło odpowiedzieć - 23 proc.

Indagowani o to, czy słyszeli "o tajnych protokołach do paktu o nieagresji, podpisanego w sierpniu 1939 roku przez faszystowskie Niemcy i ZSRR (pakcie Mołotow-Ribbentrop), a zakładającego rozbiór Polski i podział stref wpływów w Europie", 39 proc. ankietowanych odpowiedziało przecząco.

38 proc. respondentów słyszało o takich protokołach i sądzi, iż rzeczywiście istniały. Natomiast 9 proc. słyszało, ale uważa, że są to fałszywki. 13 proc. nie wiedziało, co odpowiedzieć na to pytanie.

Jedynie 6 proc. uczestników sondażu stanowczo potępiło pakt Stalina z Hitlerem. 17 proc. oświadczyło, że "raczej potępia". Jednoznacznie układ ten poparło 11 proc. respondentów, zaś "raczej poparło" - 23 proc. Aż 44 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

Badanie przeprowadzono 17-20 lipca 2009 roku na reprezentatywnej próbie 1600 osób w 46 regionach Rosji. Margines błędu nie przekracza 3,4 proc.

28.08.2009