Czy Helga Hirsch zasłużyła na medal
od prezydenta RP – Bronisława
Komorowskiego ???

Helga Hirsch, była warszawska korespondentka dziennika „Die Welt” i sympatyczka Eriki Steinbach, otrzymała polski Medal Wdzięczności za zasługi dla „Solidarności”. Medal wręczył jej prezydent Bronisław Komorowski podczas niedawnej wizyty w Niemczech, uznając w ten sposób zasługi publicystyki, pomagającej w latach 80. polskiej opozycji.

Helga Hirsch szmuglowała m. in. do polski drukarkę, a na Zachód polską prasę podziemną. Medal dla niej budzi jednak wiele kontrowersji. Polskie media wytykają Hirsch jej późniejszą postawę wobec Polski. W 1991 roku na lamach „Polityki” dziennikarka napisała, że przestała lubić Polaków, bo w nowych warunkach stali się niezdolni do autorefleksji i są ksenofobiczni. Później napisała książkę „Zemsta ofiar. Niemcy w obozach w Polsce 1944-50" oraz wielokrotnie broniła postawy Eriki Steinabach.

Kapituła Medalu Wdzięczności pozostaje jednak przy wyróżnieniu dla Helgi Hirsch uznając, ze przyznaje je za konkretne zasługi w czasach walki o wolność. (Samo Zycie)