Błędy władz polskich!
 • Rząd sowiecki zaproponował II RP wymianę ludności polskiej z tzw. polskiego obwodu "Marchlewski" na Ukrainie i "Dzierżyński" na Białorusi na ludność ukraińską Wołynia i Małopolski Wschodniej. Władze II RP kierując się jednak tzw. gestem humanitarnym odmówiły co skończyło się ostatecznie deportacją Polaków z tych sowieckich obwodów na stepy Kazachstanu i pozostawieniem w kraju nielojalnej ludności ukraińskiej która stała się zapleczem OUN-UPA. Był to wielki i tragiczny błąd polskich władz, gdyby zgodziły się wówczas na propozycje Stalina, to nie byłoby "problemu UPA", nie byłoby frymaczenia Lwowem a Małopolska Wschodnia i Lwów pozostałyby w Polsce a setki tysięcy Polaków nie poszłoby na zesłanie do Kazachstanu.
 • W 1936r. władze II RP ogłosiły amnestię dla przestępców ukraińskich, na mocy której wyszli na wolność zbrodniarze i agenci niemieccy tacy jak Bandera, Łebed czy Szuchewicz. Był to ogromny błąd, który doprowadził do rozbioru II RP i rzezi ludności polskiej.
 • Przyjęcie tezy, że w razie konfliktu z Niemcami ZSRR pozostanie neutralny (gwarancja paktu o nieagresji ważna do 1945r. i tzw. protokół Litwinowa o wyrzeczeniu się wojny jako środka rozwiązywania sporów z 1929r) a Francja i Anglia wypełnią zobowiązania sojusznicze i uderzą. na Niemcy.
 • Polska ogłosiła mobilizację powszechną 30 sierpnia (wcześniej prowadzona była tzw. mobilizacja alarmowa ale pod naciskiem sojuszników odwołała ją i ogłosiła ponownie 31 sierpnia co spowodowało totalny bałagan i chaos.
 • Brak publicznego formalnego ogłoszenia przez Prezydenta i rząd RP faktu istnienia wojny pomiędzy ZSRR a Polską, nie uzyskania określenia stanowiska państw sprzymierzonych w tej kwestii oraz brak jednoznacznego rozkazu Naczelnego Wodza stawiania oporu najeźdcy (np. Obrona Lwowa), doprowadził do dezorganizacji dowódców, żołnierzy i oficerów a w konsekwencji do Zbrodni Katyńskiej.
 • Błędy kadrowe marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego przez niedopuszczenie do dowodzenia grupami armii generałów- Edwarda Sosnkowskiego i Władysława Sikorskiego.
 • Skrajna centralizacja dowodzenia połączona z utratą łączności doprowadziła do utraty mocy decyzyjnych i koordynacyjnych Naczelnego Wodza.
 • Błędy operacyjne w dowodzeniu.
 • Kapitulacja Lwowa bez walki.
 • Pozostawienie w Warszawie akt operacyjnych Oddziału II Sztabu Głównego (wywiadu i kontrwywiadu), który wpadł w ręce Niemców.
 • Nie zaplanowana ewakuacja polskiego wojska do Rumunii i na Węgry była improwizacją. Żadna armia polowa WP nie zdołała się przebić przez niemiecki pierścień okrężenia oprócz 10 BK płk. dypl. Stanisława Maczka po stoczeniu chlubnych walk w całości na rozkaz przekroczyła granicę węgierską stając się zaczątkiem polskiej armii we Francji.
 • Podstawową przyczyną ogromnej większości popełnionych przez stronę polską błędów było oparcie planu działań na najbardziej optymistycznych przewidywaniach rozwoju wydarzeń tymczasem zrealizował się najbardziej pesymistyczny przebieg wydarzeń. Armia polska uległa szybko w nierównej walce a na konferencji w Abbeville 12 września 1939 roku Anglicy i Francuzi postanowili pozostawić Polskę własnemu losowi i nie podejmować działań ofensywnych (była to kolejna i nie ostatnia ich zdrada). Doprowadziło to w ostateczności do upadku, planu "Z" dowództwa polskiego, który zakładał utrzymanie obrony przez 14 dni aż do otwarcia frontu zachodniego przez Francję i Anglię. Finałem był atak ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku.
 • Brak przygotowania naczelnego dowództwa i przewidywania wariantu, że może dojść do klęski na zachodzie jak i wschodzie i do okupacji całego kraju. Należało przygotować kadrę do działań partyzanckich, dywersyjnych i samoobronnych, stworzyć utajoną sieć organizacyjną i bazę materiałową.