Bitwy OUN-UPA świętami narodowymi...

Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej prezesa Ihora Juchnowśkoho skierował do sekretariata prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki spis bitw wojska ukraińskiego, które mają być uznane za zwycięstwa oręża ukraińskiego. Większość bitw, które mają być obchodzone w państwie ukraińskim - to zwycięstwa zbrojnej formacji OUN-UPA nad okupantem sowieckim, niemieckim i polskim. O kolaboracji OUN-UPA z hitlerowcami i rzeziach banderowskich, dokonanych masowo na cywilnych Polakach Wołynia, Galizji, Podolia i Polesia nawet nie wspomniano. Lista ukraińskiego IPN-u była ułożona zgodnie z ukazem prezydenta Juszczenki z 13 listopada 2009 roku „O środkach z okazji świętowania wybitnych dziejów narodowej, wojskowej historii”. Jak powiadomił gazetę „Komersant Ukrainy” wiceprezes IPN-u Władysław Werstiuk na liście uwzględniono prawie 30 dat historycznych, godnych świętowania. Te daty demonstrują głębokość ukraińskiej historii od czasów starożytnych i po czasy nie bardzo odległe – zaznaczył Werstiuk.

Ministerswo obrony Ukrainy bardzo entuzjastycznie odebrało taką listę zwycięstw. Zamiast bohaterów sowieckich – ukraińskie jednostki wojskowe będą przemianowane na imiona bohaterów OUN-UPA takich jak Roman Szuchewycz, Kłym Sawur, Mykoła Lebed’ i Stepan Bandera. Żołnierz ukraiński ma być wychowywany na ojczyźnianych tradycjach wojskowych – uważa szef wydziału wojskowo-patriotycznego wychowania i tradycji ministerstwa obrony Ukrainy Wiaczesław Bugil.