Antypolska demonstracja w Przemyślu – 2007r.
Weterani UPA w Przemyślu
Weterani UPA w Przemyślu 14.07 2007. Prowokacyjna demonstracja na rzecz oderwania Przemyśla od Polski, na czele pochodu weterani UPA którzy mają "polską krew na rękach".

Mamy do czynienie z wielokrotnym przestępstwem m.in. gloryfikowanie faszyzmu, nawoływanie do oderwania części terytorium od kraju itd. I co na to prokuratura i miejscowe władze ???!!!

A co mówi o tym polskie prawo w Kodeksie Karnym:


Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 127. § 1. Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.


W Przemyślu odbyła sie demonstracja Ukraińców na rzecz oderwania tego miasta od Polski i przyłączenia go do Ukrainy. Na pochodzie powiewały jak najbardziej banderowskie [faszystowskie] symbole. Gdzie są nasze władze? Światowy Związek Ukraińców wyraźnie powiedział że będą dążyć do oderwania "Zakierzonskiego Kraju" na rzecz Ukrainy, jeżeli nie drogą pokojowa to inną. I wszystko jasne?!