1269
576
4 Galicyjski Pułk Ochotniczy SS (policyjny)

4 Galicyjski Pułk Ochotniczy SS (policyjny) - niemiecki pułk policyjny SS, utworzony z ukraińskich ochotników zgłaszających się do później utworzonej 14 Dywizji Grenadierów SS, oraz niemieckiej kadry dowódczej w maju 1943.

Z ochotników utworzono pułki policji SS o numerach 4, 5, 6, 7, 8. Dopiero później z następnych ochotników rozpoczęto formowanie 14 Dywizji Grenadierów SS.

Pułk od początku szkolony był w Niemczech, liczył początkowo 1264 żołnierzy i oficerów. Jego dowódcą był SS-Sturmbannführer i major Schutzpolizei Siegfried Binz. Pułk brał udział w zbrodniach w Hucie Pieniackiej, Podkamieniu i Palikrowach.

W połowie lutego 1944 pułk został skierowany pod Zbaraż i Tarnopol. Brał tam udział w operacjach przeciwpartyzanckich. Został rozbity, a duża część jego żołnierzy zginęła pod Zbarażem .

22 kwietnia 1944 Heinrich Himmler wydał polecenie przekazania 4 i 5 pułku do 14 Dywizji Grenadierów SS, jednak polecenie to nie zostało wykonane przez władze policyjne.

Na początku czerwca 1944 w związku z dużymi stratami pułk został rozwiązany, a reszta ocalałych żołnierzy wcielona pod koniec czerwca 1944 do składu 14 Dywizji Grenadierów SS.

Zdaniem IPN pułki policyjne złożone z ukraińskich ochotników należały do dywizji SS-Galizien.