W Internecie trwa zbiór podpisów pod apelem do Juszczenki o uznanie Bandery za Bohatera Ukrainy

Liga Ukraińców Kanady (LUK) zapoczątkowała nową cyfrową petycję, adresowaną do Prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki z apelem o uznanie zwierzchnika OUN Stepana Bandery za Bohatera Ukrainy w 100. roku od jego urodzenia i 50. roku od jego śmierci na zlecenie bolszewickiej Moskwy - poinformowano w Zarządzie Okręgowym Ligi Ukraińców Kanady.

Oleg Romanyszyn, przewodniczący Ligi Ukraińców Kanady skomentował stworzenie cyfrowej petycji jako przejaw głębokiej ogólnospołecznej chęci do odnowy pod kierownictwem demokratycznych władz na Ukrainie historycznej prawdy o jego walce o niepodległość Ukrainy. Odesłać petycję do prezydenta i złożyć swój podpis pod petycją można na stronie internetowej http://www.lucorg.com/signature.php?signature_id=5.

LUK informuje, że cyfrowa petycja ogłoszona została razem z listem oficjalnym do Prezydenta Ukrainy na temat uznania Stepana Bandery za Bohatera Ukrainy.

Przypominamy, że Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko w 2007 r. nadał pośmiertny tytuł Bohatera Ukrainy głównemu dowódcy Ukraińskiej Armii Powstańczej Gen. Romanowi Szuchewyczowi. Mykoła Koszyk, szef Towarzystwa Byłych Żołnierzy UPA w Kanadzie, powiedział, że on ma nadzieję na pozytywną decyzję prezydenta dla przewódcy OUN, pod czyim sztandarem walczyła UPA.

Liga Ukraińców Kanady (ŁUK) to niekomercyjna organizacja społeczno-polityczna, której celem jest na podstawie zjednoczonej i silnej wspólnoty ukraińsko-kanadyjskiej rozbudowa niezależnego demokratycznego państwa ukraińskiego. – 19.08.2009