Bandera i Szuchewycz honorowymi obywatelami Lwowa

rik, PAP

Radni miejscy Lwowa nadali tytuły honorowych obywateli tego miasta przywódcy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) Stepanowi Banderze i komendantowi Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) Romanowi Szuchewyczowi.

Podstawą decyzji stał się "ich wkład w odrodzenie narodowe Ukrainy" - ogłosili radni w uzasadnieniu.

Dzień wcześniej w taki sam sposób Banderę i Szuchewycza uhonorowali radni Iwano-Frankowska (d. Stanisławów).

2010-05-08