1067
1141
1038
Polegli w powstaniu warszawskim po stronie polskiej

Lista osób poległych i zmarłych w dniach powstania warszawskiego, dotyczy zarówno żołnierzy, sanitariuszek, łączniczek, harcerzy, cywili wspierających powstanie (lekarzy, chirurgów, księży), jak i ofiar zbrodni hitlerowskich – osób cywilnych niezwiązanych w tym czasie z żadną formacją zbrojną.


Batalion Zośka

 • Roger Barlet (zm. 30 sierpnia) – Francuz, dezerter z Wehrmachtu, żołnierz batalionu "Zośka"
 • Wiesław Brauliński (zm. 8 sierpnia) – zastępca dowódcy III plutonu 1 kompanii "Maciek", student Politechniki
 • Zygmunt Brzosko (zm. 12 sierpnia) – podporucznik
 • Andrzej Błędowski (zm. 23 sierpnia) – sierżant podchorąży II plutonu "Alek" 2. kompanii "Rudy"
 • Jerzy Chełstowski (zm. 22 sierpnia) – żołnierz IV plutonu 1. kompanii "Maciek"
 • Władysław Cieplak (zm. 30 sierpnia) – harcmistrz, porucznik, dowódca 3. kompanii "Giewont"
 • Stanisław Deczkowski (zm. 28 sierpnia) – sierżant w II plutonie "Alek" 2. kompanii "Rudy"
 • Stanisław Duszczyk (zm. 2 września) – dowódca drużyny w II plutonie 1. kompanii "Maciek"
 • Marek Długoszowski (zm. 13 sierpnia) – podporucznik w III plutonie "Alek" 2. kompanii "Rudy"
 • Andrzej Długoszowski (zm. 3 sierpnia) – porucznik, podharcmistrz
 • Felicjan Dziak (zm. 20 września) – dowódca drużyny w I plutonie "Włodek" 1 kompanii "Maciek"
 • Stanisław Findeisen (zm. 30 sierpnia) – sierżant podchorąży w 2. kompanii "Rudy" III plutonie "Felek"
 • Jerzy Flanc (zm. 6 sierpnia) – żołnierz III plutonu "Felek"
 • Jan Florkowski (zm. 1 sierpnia) – dowódca 1. drużyny I plutonu "Włodek" 1 kompanii "Maciek"
 • Jerzy Gawin (zm. 23 września) – harcerz Szarych Szeregów, porucznik
 • Jerzy Golnik (zm. 10 sierpnia) – podharcmistrz, podporucznik, dowódca I plutonu "Włodek" w 1. kompanii "Maciek"
 • Aleksander Groinin (zm. 19 września) – podchorąży plutonu pancernego "Wacek" 2. kompanii "Rudy"
 • Janusz Grzymałowski (zm. 11 sierpnia) – sierżant, podchorąży III plutonu "Felek" 2. kompanii "Rudy"
 • Jerzy Jagiełło (zm. 14 sierpnia) – porucznik, harcmistrz
 • Stanisław Kacprzak (22 sierpnia) – żołnierz I plutonu "Włodek" 1. kompanii "Maciek"
 • Leszek Kidziński (zm. po 21 września) – podporucznik, dowódca I plutonu "Włodek"
 • Ryszard Klauze (zm. 13 września) – sierżant w I plutonie "Sad"
 • Eugeniusz Koecher (zm. 8 sierpnia) dowódca plutonu "Alek", kompanii "Rudy"
 • Stanisław Kozicki (zm. 22 sierpnia) – dowódca I plutonu 3. kompanii "Giewonta"
 • Wiesław Krajewski (zm. 20 września) – harcmistrz, podporucznik
 • Bolesław Krogulecki (zm. 10 sierpnia) – sierżant w I plutonie "Sad" 2. kompanii "Rudy"
 • Roman Krzemiński (zm. 30 sierpnia) – sierżant w III plutonie "Felek" 2. kompanii "Rudy"
 • Tadeusz Kurkowski (zm. 9 sierpnia) – sierżant w 2. kompanii "Rudy"
 • Mieczysław Kurowski (zm. 1 września) – żołnierz III plutonu 1. kompanii "Maciek"
 • Józef Kłosiński (zm. 2 września) – sierżant w III plutonie "Felek" 2. kompanii "Rudy"
 • Julian Laskowski (zm. 22 września) – podporucznik w III plutonie "Felek" 2. kompanii "Rudy"
 • Wojciech Lenart (zm. 13 września) – podporucznik II plutonu "Alek" 2. kompanii "Rudy"
 • Jan Lenart (zm. 28 sierpnia) – podharcmistrz, podporucznik
 • Andrzej Makólski (zm. 23 sierpnia) – podporucznik, podharcmistrz w II plutonie "Alek" 2. kompanii "Rudy"
 • Bolesław Matulewicz (zm. 22 sierpnia) – plutonowy, żołnierz 1. kompanii "Maciek"
 • Tadeusz Maślonkowski (zm. 8 sierpnia) – podporucznik, dowódca III drużyny w II plutonie "Alek" kompanii "Rudy"
 • Włodzimierz Michalak (zm. 28 sierpnia) – podporucznik, zastępca dowódcy IV plutonu w 1. kompanii "Maciek"
 • Kazimierz Milewski (zm. 22 sierpnia) – plutonowy w plutonie „Alek” kompanii „Rudy”
 • Tadeusz Milewski (zm. 5 sierpnia) – sierżant w plutonie „Alek” kompanii „Rudy”
 • Wojciech Morbitzer (zm. 12 sierpnia) – podharcmistrz, podporucznik, dowódca 3. drużyny w kompanii "Rudy"
 • Tadeusz Müller (zm. 30 sierpnia) – sierżant III plutonu "Felek" 2. kompanii "Rudy"
 • Czesław Nantel (zm. 31 sierpnia) – starszy sierżant, dowódca II plutonu "Alek" w 2. kompanii "Rudy"
 • Zbigniew Ocepski (zm. 16 września) – kapral podchorąży, amunicyjny w plutonie pancernym
 • Konrad Okolski (zm. 11 sierpnia) – harcerz Szarych Szeregów, dowódca plutonu "Felek" kompanii "Rudy"
 • Mieczysław Olkowski (zm. 11 sierpnia) – sierżant w III plutonie "Felek" 2. kompanii "Rudy"
 • Wojciech Omyła (zm. 8 sierpnia) – sierżant
 • Jerzy Ossowski (zm. 2 sierpnia) – prawnik i socjolog, instruktor harcerski
 • Leonard Pecyna (zm. 18 września) – sierżant podchorąży w kompanii "Rudy"
 • Jerzy Pepłowski (zm. 16 września) – harcmistrz, podporucznik, adiutant
 • Henryk Petryka (zm. 8 sierpnia 1944) – sierżant podchorąży w III drużynie II plutonu "Alek" kompanii "Rudy"
 • Jan Przasnek (zm. 27 sierpnia) – plutonowy III plutonu 1. kompanii "Maciek"
 • Józef Ptaszyński (zm. 28 sierpnia) – harcmistrz, podporucznik, zastępca dowódcy I plutonu 3. kompanii "Giewonta"
 • Zdzisław Racki (zm. 8 sierpnia) – podharcmistrz, podporucznik w III plutonie "Felek" 2. kompanii "Rudy"
 • Jan Reutt (zm. 22 sierpnia) – podporucznik, dowódca 4. drużyny w 2. kompanii "Rudy" I plutonu "Sad"
 • Eugeniusz Romański (zm. 16 września) – kapitan Wojska Polskiego
 • Andrzej Romocki (zm. 15 września) – harcmistrz, kapitan Szarych Szeregów, dowódca 2. kompanii "Rudy"
 • Jan Romocki (zm. 18 sierpnia) – podporucznik AK, podharcmistrz, poeta
 • Zbigniew Rosner (zm. 4 sierpnia) – sierżant II plutonie "Alek" kompanii "Rudy"
 • Włodzimierz Rybka (zm. 6 sierpnia) – podporucznik w 2. kompanii "Rudy" III plutonu "Felek"
 • Jerzy Rządkowski (zm. 25 sierpnia) – podporucznik, dowódca drużyny III plutonu "Felek" 2. kompanii "Rudy"
 • Stanisław Sadkowski (zm. 22 sierpnia) – plutonowy podchorąży, dowódca drużyny w II plutonie kompanii "Maciek"
 • Tadeusz Schiffers (zm. 16 września) – dowódca II plutonu 1 kompanii "Maciek"
 • Włodzimierz Słubicki (zm. 31 sierpnia) – sierżant podchorąży III plutonu "Felek" 2 kompanii "Rudy"
 • Andrzej Sobolewski (zm. 12 sierpnia) – podporucznik w I plutonie "Sad" 2. kompanii "Rudy"
 • Zbigniew Sokola-Maniecki (zm. 13 września) – sierżant podchorąży, dowódca drużyny
 • Eugeniusz Stasiecki (zm. 16 sierpnia) – harcmistrz, instruktor harcerski Szarych Szeregów, kapitan
 • Mirosław Szymanik (zm. 11 sierpnia) – plutonowy w kompanii "Rudy"
 • Zygmunt Śluzek (zm. 18 września) – podporucznik w szeregach II plutonu "Alek"
 • Jerzy Świderski (zm. 12 sierpnia) – plutonowy w 2. kompanii "Rudy"
 • Hubert Taczanowski (zm. 20 sierpnia) – plutonowy w I plutonie "Sad" 2. kompanii "Rudy"
 • Wiesław Tyczyński (zm. 13 września) – podporucznik, dowódca 2. drużyny w III plutonie "Felek"
 • Tadeusz Tyczyński (zm. 3 sierpnia) – podporucznik, dowódca drużyny w plutonie "Felek"
 • Zdzisław Unieszowski (zm. 10 sierpnia) – podporucznik w szeregach I plutonu "Sad" 2. kompanii "Rudy"
 • Kazimierz Wasiłowski (zm. 31 sierpnia) – sierżant w 2 drużynie kadrowej, w kompanii "Rudy", plutonie "Sad"
 • Zdzisław Wasserberger (zm. 14 września) – podchorąży w II plutonie "Alek"
 • Jerzy Weil (zm. 22 września) – podharcmistrz, porucznik, dowódca I plutonu "Sad" 2. kompanii "Rudy"
 • Eugeniusz Weiss (zm. 16 lub 18 września) – plutonowy podchorąży w plutonie pancernym batalionu
 • Stefan Wiśniewski (zm. 30 sierpnia) – plutonowy w 2. kompanii "Rudy" III plutonie "Felek"
 • Zbigniew Wojciechowski (zm. 30 sierpnia) – sierżant w 2. kompanii "Rudy" III plutonie "Felek"
 • Janusz Wojtasiewicz (zm. 13 września) – podporucznik w szeregach II plutonu "Alek" 2. kompanii "Rudy"
 • Jan Wuttke (zm. 19 września) – podporucznik, zastępca dowódcy 3. kompanii "Giewont" III plutonu "Felek"
 • Tadeusz Wuttke (zm. 8 sierpnia) – podporucznik w 2. kompanii "Rudy" II plutonu "Alek"
 • Jerzy Wypych (zm. 22 sierpnia) – podporucznik w szeregach I plutonu 3. kompanii "Giewonta"
 • Wacław Wądołkowski (zm. 5 sierpnia) – plutonowy I plutonu "Sad"
 • Andrzej Zagrodzki (zm. 13 sierpnia) – podporucznik w I plutonie "Sad" 2. kompanii "Rudy"
 • Ryszard Zalewski (zm. 8 sierpnia) – sierżant podchorąży
 • Ryszard Zarzycki (zm. 4 sierpnia) – harcmistrz, podporucznik
 • Ryszard Załęski (zm. 8 sierpnia) – podchorąży w I plutonie "Włodek" 1. kompanii "Maciek", student Politechniki
 • Krzysztof Zborowski (powstaniec warszawski) (zm. 9 sierpnia) – sierżant, podchorąży w II plutonie "Alek"
 • Edward Zürn (zm. 23 sierpnia) – harcmistrz, podporucznik w "Pasiece"
 • Andrzej Łukoski (zm. 18 sierpnia) – podporucznik, dowódca 1. kompanii "Maciek"
 • Czesław Żołędowski (zm. 8 lub 11 sierpnia) – sierżant podchorąży w I plutonie "Sad" 2. kompanii "Rudy"

Batalion "Parasol"

 • Krzysztof Kamil Baczyński (zm. 4 sierpnia) – poeta, przedstawiciel pokolenia kolumbów
 • Marian Buczyński (zm. 27 sierpnia) – plutonowy
 • Henryk Humięcki (zm. 27 sierpnia) – plutonowy podchorąży w I kompanii 1. plutonu
 • Stefan de Julien (zm. 13 sierpnia) – podporucznik
 • Tadeusz Kamiński (zm. 19 września) – podporucznik, dowódca III plutonu 1. kompanii batalionu
 • Ryszard Klimaszewski (zm. 1 września) – sierżant podchorąży w I kompanii 1 plutonu
 • Stanisław Leopold (zm. 25 sierpnia) – harcmistrz, podporucznik (pośmiertnie), dowódca 1. kompanii
 • Kazimierz Łukasiak (zm. 6 sierpnia) – zastępca dowódcy 1 drużyny I plutonu 2. kompanii baonu
 • Jerzy Niedzielski (zm. 14 września) – podchorąży III plutonu w 3. kompanii batalionu
 • Stefan Pakuła (zm. 4 sierpnia) – podporucznik, zastępca dowódcy 3. kompanii w III plutonie
 • Zdzisław Sadowski (zm. 27 sierpnia) – podporucznik w kwatermistrzostwie batalionu
 • Rafał Sekel (zm. 27 sierpnia) – kapral, starszy strzelec w I kompanii
 • Zbigniew Starnowski (zm. 1 września) – kapral podchorąży
 • Józef Szczepański (zm. 10 września) – poeta
 • Jan Wróblewski (zm. 18 września) – podporucznik
 • Jerzy Zborowski (zm. we wrześniu) – dowódca batalionu "Parasol"

Zgrupowanie pułku Baszta

 • Bolesław Pawłowicz (zm. 16 września) – prawnik
 • Krzysztof Pełczyński (zm. 17 sierpnia) – kapral podchorąży, dowódca drużyny kompanii B-3 batalionu "Bałtyk"
 • Piotr Słowikowski (zm. 13/14 sierpnia) – kapitan, dowódca kompanii K-2 w pułku "Baszta"
 • Jerzy Skrzymowski (zm. 1 sierpnia) – ppor., oficer do zleceń kompanii O-1, batalionu Olza

Batalion Kiliński

 • Feliks Borecki (zm. 28 sierpnia) – podporucznik, dowódca 4. kompanii "Warta"
 • Stanisław Silkiewicz (zm. 17 września) – dowódca batalionu "Kiliński"
 • Czesław Zadróżny (zm. 8 września) – zastępca dowódcy 6. kompanii batalionu "Kiliński"

Brygada Dywersji Broda 53

 • Jan Kajus Andrzejewski (zm. 31 sierpnia) – harcmistrz, podpułkownik, dowódca Brygady
 • Jerzy Berowski (zm. 11 sierpnia) – podporucznik, oficer sztabu
 • Ewaryst Jakubowski (zm. 31 sierpnia) – porucznik, adiutant dowódcy Brygady Dywersji "Broda 53", cichociemny
 • Franciszek Jurecki (zm. 28 sierpnia) – porucznik
 • Stefan Kowalewski (zm. 31 sierpnia) – podporucznik
 • Jan Kozubek (zm. 14 września) – porucznik, dowódca kompanii "Żuk", oficer sztabu
 • Roman Padlewski (zm. 16 sierpnia) – kompozytor, pianista, muzykolog, skrzypek, dyrygent i krytyk muzyczny
 • Stanisław Zołociński (zm. 13 sierpnia ?) – sierżant podchorąży

Batalion Miotła

 • Andrzej Englert (zm. 2 września) – podchorąży
 • Tadeusz Gołębiowski (zm. 13 września) – podporucznik
 • Franciszek Jurecki (zm. 28 sierpnia) – porucznik
 • Janusz Majewski (zm. 21 sierpnia) – starszy strzelec
 • Franciszek Mazurkiewicz (zm. 11 sierpnia) – kapitan, dowódca batalionu "Miotła"
 • Tadeusz Molenda (zm. 22 września) – plutonowy, kawaler Orderu Virtuti Militari
 • Czesław Rozenthal (zm. 1 sierpnia) – podporucznik, Kawaler Orderu VM
 • Tadeusz Wiwatowski (zm. 11 sierpnia) – filolog, pracownik naukowy i dydaktyczny tajnego UW

Zgrupowanie Kryska

 • Marek Józef Dołęga-Zakrzewski (zm. 11 września) – porucznik, Komendant Portu Czerniakowskiego

Zgrupowanie Róg

 • Janusz Jerzy Sobolewski (zm. 27 sierpnia) – dowódca drużyny w batalionie "Gustaw"
 • Michał Światopełk-Mirski (zm. 13 sierpnia) – kapral podchorąży w kompanii baonu "Gustaw"
 • Stefan Zielewicz (zm. w sierpniu) – porucznik, zastępca dowódcy kompanii "Gertruda"

Kompania Koszta

 • Eugeniusz Lokajski (zm. 25 września) – lekkoatleta, olimpijczyk, dowódca plutonu
 • Włodzimierz Radajewski (zm. 7 września) – dowódca 1. plutonu
 • Roman Rozmiłowski (zm. 3 września) – dowódca plutonu
 • Jerzy Tyczyński (zm. 3 września) – plutonowy podchorąży

Batalion Czata 49

 • Wiesław Knast (zm. 7 września) – podporucznik w kompanii "Motyl"
 • Andrzej Maringe (zm. 18 września) – podchorąży
 • Cezary Nowodworski (zm. prawdopodobnie 22 września) – kapitan, cichociemny, dowódca kompanii

Z innych oddziałów

 • Zbigniew Banaś (zm. 17 sierpnia) – harcerz Szarych Szeregów, listonosz Poczty Polowej AK
 • Mirosław Biernacki (zm. 30 sierpnia) – kapral, żołnierz batalionu "Chrobry II"
 • Gustaw Billewicz (zm. 11 września) – major, dowódca w batalionie "Chrobry I"
 • Włodzimierz Cegłowski (zm. 16 września) – sierżant podchorąży w Kolegium A
 • Stefan Bielecki (zm. 5 września) – inżynier, uczestnik kampanii wrześniowej
 • Wiktor Dobrzański (zm. 27 sierpnia) – uczestnik obrony Warszawy 1939, zastępca dowódcy batalionu "Chrobry I"
 • Tadeusz Gajcy (zm. 16 sierpnia) – poeta, żołnierz grupy szturmowo-wypadowej por. Bondorowskiego
 • Władysław Krzysztof Grabiński (zm. 2 września) – szlachcic, żołnierz dywizjonu "Jeleń"
 • Antoni Szczęsny Godlewski (zm. 8 sierpnia) – żołnierz Armii Krajowej
 • Józef Hłasko (zm. 31 sierpnia) – kapitan, oficer operacyjny
 • Romuald Jakubowski (zm. 1 sierpnia) – porucznik artylerii, szef kontrwywiadu AK
 • Włodzimierz Kaczanowski (zm. 1 sierpnia) – dowódca plutonu w Zgrupowaniu "Żniwiarz"
 • Wacław Janaszek (zm. 27 września) – szef sztabu i zastępca dowódcy Zgrupowania "Radosław"
 • Tadeusz Kołecki (zm. 24 września) – podporucznik Armii Krajowej
 • Alfons Kotowski (zm. 29 września) – major, dowódca batalionu "Pięść" i Grupy Kampinos
 • Mieczysław Kurkowski (zm. 27 września) – kapitan, żołnierz kampanii wrześniowej, działacz konspiracyjny
 • Karol Kryński (zm. 5 sierpnia) – malarz, uczestnik kampanii wrześniowej, oficer WP
 • Juliusz Krzyżewski (zm. 10 sierpnia) – poeta, żołnierz kampanii wrześniowej
 • Wacław Kuliszewski (zm. 6 września) – szef Wydziału I Komendy Okręgu Warszawa AK
 • Stefan Kwaśniewski (zm. 1 października) – dziennikarz, felietonista, żołnierz baonu "Sokół"
 • Czesław Lech (zm. 28 sierpnia) – porucznik, dowódca samodzielnej Grupy AK PWB/17/S
 • Aleksander Lossow-Niemojowski (zm. 6 sierpnia) – szef sztabu Zgrupowania AK ppłk. Franciszka Rataja
 • Mieczysław Milbrandt (zm. 9 sierpnia) – filozof
 • Jan Misiurewicz (zm. 20 września) – kapitan, dowódca kompanii "Topolnicki"
 • Marian Mokrzycki (zm. 18 września) – porucznik, pedagog, dowódca VIII zgrupowania "Bicz"
 • Leon Nowakowski (zm. 4 września) – major, dowódca batalionu "Chrobry II"
 • Olgierd Ostkiewicz-Rudnicki (zm. 13 sierpnia) – dowódca batalionu "Łukasiński"
 • Kazimierz Pogorzelski (zm. 2 sierpnia) – żołnierz w Zgrupowaniu "Bartkiewicz"
 • Zbigniew Rakowiecki (zm. w sierpniu) – polski aktor filmowy i teatralny
 • Stanisław Riess de Riesenhorst (zm. 1 sierpnia) – pułkownik, oficer Wojska Polskiego i armii austriackiej
 • Zbigniew Roguski (zm. 26 września) – podporucznik, dowódca II plutonu Grupy Artyleryjskiej "Granat"
 • Iwo Rygiel (zm. 2 sierpnia) – podharcmistrz, plutonowy podchorąży, dowódca 438 plutonu Grup Szturmowych
 • Kazimierz Samuelson (zm. ?) – inżynier elektryk, podharcmistrz
 • Tadeusz Semadeni (zm. 19 sierpnia) – wiceprokurator, sędzia, polski rekordzista w pływaniu
 • Mieczysław Sokołowski (zm. 18/19 sierpnia) – podpułkownik, dowódca Obwodu "Ochota"
 • Jan Soszyński (zm. 1 sierpnia) – saper 119. plutonu saperów zgrupowania "Krybar", kawaler Orderu VM
 • Zdzisław Stroiński (zm. 16 sierpnia) – poeta pokolenia kolumbów
 • Stanisław Srzednicki (zm. 20 sierpnia) – instruktor harcerski, porucznik
 • Czesław Szczubełek (zm. 1 września) – lekarz, kapitan, dowódca baonu "Oaza" – 5. Rejonu V Obwodu – Mokotów
 • Jerzy Szypowski (zm. po 20 września) – porucznik, dowódca I kompanii Zgrupowania "Leśnik"
 • Bohdan Świderski (zm. 1 sierpnia) – podporucznik broni pancernej
 • Władysław Ignacy Zamoyski (zm. 2 sierpnia) – hrabia, podporucznik, kawaler Orderu VM

Osoby wspierające powstanie

Lista osób nieuczestniczących bezpośrednio w starciach zbrojnych, lecz wspierających powstanie i powstańców w inny sposób niż walka z bronią w ręku. Obejmuje nazwiska osób poległych podczas pełnienia obowiązków lub rozstrzelanych przez żołnierzy niemieckich w odwecie za wspieranie powstańców. Są to m.in. lekarze, sanitariuszki, łączniczki i łącznicy, księża i kapelanie, harcerze i listonosze Harcerskiej Poczty Polowej, redaktorzy prasy powstańczej, członkowie Biura Informacji i Propagandy.


 • Jan Franciszek Czartoryski (zm. 6 września) – błogosławiony katolicki, dominikanin
 • Dawid Goldman (zm. 14 września) – były więzień "Gęsiówki", przewodnik i łącznik kanałowy
 • Zygmunt Hempel (zm. 5 sierpnia) – ziemianin, żołnierz Legionów Polskich, oficer WP
 • Tadeusz Jachimowski (zm. 6 sierpnia) – ksiądz, pułkownik WP
 • Halina Jankowska (zm. 23 sierpnia) – profesor medycyny, lekarz w szpitalu Jana Bożego
 • Henryk Lederman (zm. 5 września) – były więzień "Gęsiówki", przewodnik i łącznik kanałowy
 • Wanda Łążyńska (zm. 29 sierpnia) – kapitan, lekarz
 • Wojciech Mencel (zm. 13 września) – poeta, kapral podchorąży, jeden z redaktorów pisma Sztuka i Naród
 • Witold Modelski (zm. 20 września) – łącznik w batalionie "Gozdawa"
 • Irena Nelkenowa (zm. 20 sierpnia) – polonistka, komendantka oddziału kobiecego KB
 • Hanna Petrynowska (zm. 28 sierpnia) – doktor medycyny, szef sanitarny Grupy AK PWB/17/S
 • Julian Piasecki (zm. 3 sierpnia) – wykładowca Wyższej Szkoły Wojennej, wiceminister komunikacji
 • Włodzimierz Pietrzak (zm. 20 sierpnia) – poeta, prozaik i krytyk literacki
 • Wiktor Potrzebski (zm. 4 września) – ksiądz, działacz niepodległościowy, kapelan AK
 • Henryk Poznański (zm. 17 września) – były więzień "Gęsiówki", przewodnik i łącznik kanałowy
 • Józef Rożniecki (zm. 2 sierpnia) – doktor praw, oficer WP, major, działacz państwowy
 • Sołtan Safijew (zm. 22 września) – były więzień "Gęsiówki", lekarz i chirurg w batalionie "Parasol"
 • Jan Salamucha (zm. 11 sierpnia) – filozof chrześcijański, logik, ksiądz katolicki
 • Piotr Słonimski (zm. 2 września) – major, docent, lekarz, zoolog, histolog, embriolog
 • Józef Stanek (zm. 23 września) – ksiądz pallotyn, błogosławiony męczennik, kapelan zgrupowania "Kryska"
 • Bolesław Wasylewski (zm. 23 sierpnia) – dziennikarz, redaktor powstańczej prasy
 • Maria Wocalewska (zm. prawdopodobnie 4 sierpnia) – harcmistrz

Sanitariuszki i łączniczki


Batalion Zośka

 • Hanna Bińkowska (zm. 2 września) – sanitariuszka w I plutonie "Włodek" 1. kompanii "Maciek"
 • Lidia Daniszewska (zm. 16 września) – sanitariuszka i łączniczka w plutonie "Felek" kompanii "Rudy"
 • Zofia Dąbrowska (zm. 5 września) – łączniczka dowódcy 1. kompanii "Maciek"
 • Maria Dziak (zm. 31 sierpnia) – sanitariuszka w I plutonie "Włodek" 1. kompanii "Maciek"
 • Alicja Gołod-Gołębiowska (zm. 16 września) – sanitariuszka w II plutonie 3. kompanii "Giewonta"
 • Stefania Grzeszczak (zm. 15 września) – łączniczka w III plutonie "Felek" 2. kompanii "Rudy"
 • Zofia Jarkowska-Krauze (zm. 23 września) – sanitariuszka w 2. kompanii "Rudy"
 • Zofia Kasperska (zm. 9 września) – łączniczka i sanitariuszka w II plutonie "Alek" 2. kompanii "Rudy"
 • Irena Kołodziejska (zm. po 31 sierpnia) – sanitariuszka w kompanii "Rudy"
 • Halina Kostecka-Kwiatkowska (zm. 9 września) – sanitariuszka 2. kompanii "Rudy"
 • Zofia Krassowska (zm. 6 sierpnia) – sanitariuszka, jedna z organizatorek kobiecych służb pomocniczych
 • Zofia Laskowska (zm. 11 sierpnia) – łączniczka w plutonie "Felek"
 • Anna Nelken (zm. 23 września) – łączniczka IV plutonu 1. kompanii "Maciek"
 • Krystyna Niżyńska (zm. ok. 24 września) – jedna z najmłodszych sanitariuszek, harcerka
 • Dorota Łempicka (zm. 2 sierpnia) – sanitariuszka
 • Maria Swierczewska (zm. 2 września) – sanitariuszka, instruktorka
 • Anna Wajcowicz (zm. 1 sierpnia) – łączniczka w II plutonie "Alek" 2. kompanii "Rudy"
 • Maria Elżbieta Więckowska (zm. 2 września) – sanitariuszka w I plutonie "Sad" 2. kompanii "Rudy"
 • Irena Kowalska-Wuttke (zm. 24 września) – podharcmistrz, łączniczka
 • Anna Zakrzewska (zm. 11 sierpnia) – łączniczka w III plutonie "Felek" 2. kompanii "Rudy"
 • Grażyna Zasacka (zm. ok. 24 września) – łączniczka w III plutonie "Felek"
 • Barbara Zmysłowska (zm. 14 sierpnia) – sanitariuszka w IV plutonie 1. kompanii "Maciek"

Batalion Parasol

 • Alicja Czerwińska (zm. 14 września) – łączniczka, strzelec
 • Ewa Hanulanka (zm. 16 sierpnia) – sanitariuszka, harcerka
 • Janina Trojanowska-Zborowska (zm. ok. 23 września) – łączniczka dowództwa
 • Eryka Tyszkówna (zm. 15 sierpnia) – sanitariuszka, strzelec w III plutonie w 3. kompanii
 • Irena Schirtładze (zm. 14 września) – sanitariuszka–ochotniczka
 • Krystyna Wańkowicz (zm. 6 sierpnia) – sanitariuszka, łączniczka
 • Krystyna Wiśniewska-Szabelska (zm. 21 września) – harcerka, łączniczka

Batalion Kiliński

 • Anna Laskowiczówna (zm. 5 września) – łączniczka pocztu dowódcy batalionu
 • Bożenna Rażniewska (zm. 14 września) – łączniczka w 165. plutonie 2. kompanii "Szare Szeregi"

Zgrupowanie Krybar

 • Barbara Kieżun (zm. we wrześniu) – sanitariuszka w zgrupowaniu "Krybar"

Z innych oddziałów

 • Zofia Bagińska (zm. 1 sierpnia) – zakonnica, żołnierz AK
 • Maria Cetys (zm. 21 września) – łączniczka sztabu Zgrupowania "Kryska"
 • Wanda Chodkowska (zm. 1 sierpnia) – zakonnica, żołnierz AK
 • Krystyna Dąbrowska (zm. 1 września) – polska rzeźbiarka, sanitariuszka w kompanii "Koszta"
 • Maria Deymer (zm. 1 sierpnia) – zakonnica, żołnierz AK
 • Jadwiga Frankowska (zm. 1 sierpnia) – zakonnica, żołnierz AK
 • Helena Giżycka (zm. ?) – magister filozofii
 • Halina Grotowska (zm. 17 września) – łączniczka obwodowej składnicy meldunkowej "S"
 • Irena Grotowska (zm. 17 września) – łączniczka obwodowej składnicy meldunkowej "S"
 • Krystyna Krahelska (zm. 2 sierpnia) – harcerka, poetka, sanitariuszka 1108. plutonu
 • Teresa Krassowska (zm. 2 września) – kierowniczka komórki "Opieka", komendantka drużyny sanitarnej
 • Ewa Matuszewska (zm. 26 września) – sanitariuszka służby sanitarnej Obwodu Mokotów AK
 • Magdalena Morawska (zm. 6 sierpnia) – sierżant Armii Krajowej
 • Jolanta Morońska (zm. 16 września) – żołnierz Armii Krajowej
 • Halina Piasecka (zm. 14 sierpnia) – łączniczka, działaczka społeczna
 • Jadwiga Piekarska (zm. 4 września) – uczestniczka kampanii wrześniowej, łączniczka
 • Róża Maria Sapieha (zm. 2 września) – księżniczka

Pozostałe osoby zmarłe w trakcie

Nazwiska osób niezaangażowanych w powstanie, poległych pod gruzami zbombardowanych budynków, rozstrzelanych przez żołnierzy niemieckich w publicznych egzekucjach lub straconych potajemnie, zmarłych wskutek ciężkich warunków i chorób lub po zranieniu podczas walk.

 • Józef Archutowski (zm. 31 sierpnia) – ksiądz katolicki, teolog, profesor UJ
 • Zygmunt Batowski (zm. 1 września) – historyk sztuki, muzeolog
 • Ina Benita (zm. w poł. sierpnia) – polska aktorka teatralna i filmowa
 • Aleksander Bojemski (zm. 4 sierpnia) – inżynier i architekt, profesor Politechniki Warszawskiej
 • Edward Leonard Daab (zm. w sierpniu) – optyk
 • Seweryn Dziubałtowski (zm. 23 sierpnia) – botanik i fitosocjolog
 • Jan Gordziałkowski (zm. 24 września) – profesor weterynarii
 • Józef Grudziński (zm. 9 września) – członek Stronnictwa Ludowego, działacz ludowy
 • Zygmunt Hempel (zm. 5 sierpnia) – ziemianin, żołnierz Legionów Polskich
 • Romuald Jarmułowicz (zm. ?) – działacz związkowy i samorządowy, prezydent Częstochowy, senator RP
 • Juliusz Kaden-Bandrowski (zm. 8 sierpnia) – pisarz, senator II RP
 • Edward Kosibowicz (zm. 2 sierpnia) – ksiądz katolicki, przełożony klasztoru jezuitów na Mokotowie
 • Władysław Kosieradzki (zm. ?) – docent Uniwersytetu Warszawskiego, prawnik, ekonomista
 • Stefania Kudelska (zm. 12 sierpnia) – posłanka do Sejmu RP, założycielka Przysposobienia Wojskowego Kobiet
 • Marian Lalewicz (zm. 21 sierpnia) – architekt, profesor Politechniki Warszawskiej
 • Stanisław Lencewicz (zm. 1 września) – polski geograf
 • Edward Loth (zm. 15 września) – lekarz, anatom, antropolog, profesor UW
 • Mikołaj Majewski (zm. 14 września) – oficer WP
 • Wiktor Mazurowski (zm. w sierpniu) – malarz batalista
 • Mariusz Maszyński (zm. 6 sierpnia) – aktor
 • Kazimierz Meÿer (zm. w październiku) – inżynier, jeden z pionierów polskiej motoryzacji
 • Wanda Miłaszewska (zm. 10 sierpnia) – pisarka
 • Stanisław Miłaszewski (zm. 10 sierpnia) – dramatopisarz, publicysta, poeta i tłumacz, senator II RP
 • Józef Orwid (zm. 13 sierpnia) – aktor
 • Stefan Ossowiecki (zm. 5 sierpnia) – inżynier zajmujący się zjawiskami paranormalnymi, uważany za jasnowidza
 • Stanisław Patek , adwokat, obrońca w procesach politycznych w czasach carskich, minister spraw zagranicznych RP, ambasador RP w Moskwie i Waszyngtonie;
 • Józef Marian Piasecki (zm. 5 sierpnia) – doktor medycyny, dyrektor Szpitala Wolskiego
 • Maria Przybyłko-Potocka (zm. 30 sierpnia) – aktorka
 • Józef Szawara (zm. 5 sierpnia) – polski wioślarz, uczestnik olimpiady w Paryżu w 1924 roku
 • Teofil Sadkowski (zm. ?) – matematyk
 • Władysław Wiącek (zm. 2 sierpnia) – ksiądz katolicki, jezuita
 • Józef Włodek (zm. 2 sierpnia) – prezydent Grudziądza
 • Antoni Wysocki (zm. 14 sierpnia) – dramaturg i powieściopisarz
 • Janusz Zeyland (zm. 5 sierpnia) – doktor medycyny

Powstańcy zmarli po kapitulacji powstania z ran odniesionych podczas walk:

 • Teresa Bogusławska (zm. 1 lutego 1945) – poetka
 • Bronisław Hellwig (zm. 22 lipca 1945) – żołnierz batalionu "Parasol"
 • Jan Jaworowski (zm. 10 października 1944) – podharcmistrz, porucznik, dowódca w plutonie "Alek"